Plán máme, vyplouváme!

1.7.2019

Že Liga prochází změnami, to jste už jistě minimálně zaslechli, četli v minulých newsletterech, vytušili z různých zpráv z médií. Máme za sebou dlouhé období nápadů, porad a schůzí, přicházíme teď s uceleným plánem, jaká Liga v dalších dekádách bude. Takový nový outfit neboli hezký dárek k nadcházejícímu třicetiletému výročí naší organizace. Rádi bychom teď naši společnou práci shrnuly a vysvětlily, co nás v budoucnu čeká a hlavně proč nás to čeká.

 

Právě otázka PROČ je klíčová – jak v životě organizací, firem, tak v životě každého jedince. Máme na ni velmi krátkou odpověď, kterou používáme jako motto celé organizace. Proč? Protože každý má svůj potenciál. Chceme ho hledat, rozvíjet a pomoct lidem ze zdravotním postižením uplatnit se ve společnosti (podporujeme každého občana ČR s tělesným postižením, popřípadě kombinovaným postižením, prioritou jsou vrozená postižení – DMO, dystrofie, roztroušená skleróza… a získaná v důsledku mozkových příhod a mrtvice chemoterapie, ozařování, revmatu atd.). Jen tak se totiž může člověk s postižením stát plnohodnotným členem společnosti, který nejen dostává pomoc, ale také umí to nejlepší ze sebe společnosti vracet. Na tom pak závisí i sebevědomí, kvalita života, svoboda a samostatnost klientů.

 

K tomuto cíli nás povedou tyto cesty:

Máme k tomu dva stěžejní pracovní nástroje

  • Prvokontakt – sociální šetření – multislužbový tým

Tento postup práce zajistí propojení všech služeb a efektivní pomoc každému klientovi, který se na Ligu obrátí. Je v něm ukryto vlastně vše. Když se člověk na nás obrátí se svým problémem, pokusíme se mu pomoci, zjistíme, v jaké životní situaci se nachází a zda nepotřebuje ještě pomoci. Tým složený z kolegů našemu klientovi na míru pak ve spolupráci s ním hledá cesty, jak ho na jeho životní cestě co nejlépe podpořit, jak nejlépe namíchat koktejl z podpory nácviku samostatného bydlení, práce, osobní asistence, centra denních služeb, psychologické, právní i legislativní poradny atd. Společně umíme víc – kombinujeme zkušenosti, znalosti, dovednosti. Propojujeme, sdílíme, reflektujeme. Vše se v týmu dělá mnohem snáz. Psaly o tom i kolegyně v minulém čísle Kaleidoskopu.

 

  • Klíč k samostatnosti – metodická řada samostatného bydlení, metodická řada získání a udržení práce

O této cestě k vlastnímu bydlení a nezávislosti se dočtete především v dalších článcích Kaleidoskopu.  Patří sem i cesta k získání trvalého zaměstnání. Jak třeba píše Libor Doležal, má několik stupňů – jsme však úplně na začátku. Nicméně takový komplexní přístup je natolik unikátní, že si získává zájem odborné i laické veřejnosti, ba co víc i donátorů.

 

Všichni klienta můžeme na Lize doprovázet, podporovat ho

Sídlo Ligy se za posledních pár měsíců dost proměnilo. Pokud jste už u nás byli, jistě jste si třeba dali kávu v naší „kavárničce“. V ní to dost žije. Právě tady se odehrávají hlavní rozhovory, kontakty, porady a setkání, nebo prostě tu jen obědváme, odpočíváme. Míhají se tu jak zaměstnanci, tak klienti. Klienti centra denních služeb se tu taky učí vařit a připravují jídlo i zaměstnancům, rádi si ho kupujeme, protože je výborné.

Kanceláře už nejsou nedobytnými pevnostmi, ale často mívají otevřené dveře. Pokud jsou zavřené, nerušíme se, pracujeme. Pokud otevřeme, je vítán každý, kdo potřebuje konzultaci. V každodenních činnostech, v kancelářských pracích či administrativě nám pomáhají i klienti a učí se tak novým dovednostem, zodpovědnosti a hlavně zažívají, často poprvé, pocit potřebnosti. Každý se zkrátka podle svých možností podílí na chodu Ligy, každý se tak může stát „sociálním pracovníkem“ a pomoct druhým otevřít nové obzory. Stále dodržujeme ale principy chráněného pracovního prostředí a reflektujeme hranici práce s klientem – tu dokážeme kreativně posouvat v zájmu rozvoje klienta (při zachování komfortu soc. pracovníka).

Z prostor Ligy se také stává místo, kam lidé mají a chtějí chuť spontánně přicházet, bavit se, účastnit se různých aktivit a hlavně zde nacházejí zázemí pro aktivity vlastní.

 

Hledáme a podporujeme potenciál klienta i ve vnějším světě

Mimo stěžejní práci asistentů a sociálních pracovníků v terénu, o které se není nutno zmiňovat, do této oblasti patří i veškeré akce, propagace Ligy. Všude, kde budeme my, bude i podpora OZP, útočiště, místo, kde najdou „první pomoc“ ve specifických problémech, informace, základní asistenční pomoc. Zároveň na akce zveme klienty.

Snažíme se světu (a i sobě navzájem) říkat, že je nutné ke všem přistupovat s respektem. Nejen s tichou tolerancí. Že je potřeba aktivně lidem naslouchat, vnímat jejich možnosti a poskytovat prostor, aby je mohli uplatnit. Klienty nezahrnujeme přebytečnou péčí, ale učíme je „lovit a pěstovat“, aby se příště dokázali o sebe postarat sami.

 

Máme mezi sebou zdravotně postižené kolegy

V našich řadách najdete historicky nejvyšší počet kolegů se zdravotním postižením. Petr Stiller i Libor Doležal jsou asistenty soběstačnosti, Laďka Blažková nás reprezentuje na veřejných akcích i v médiích, Tomáš Pětník a Soňa Augustýnová jsou velkou oporou naší recepce, Káťa Jirsová se stará o prvokontakt s potenciálními klienty i o cestu jejich rozvoje, Katka Bulantová je stálá posila poradenského týmu, Květa Krčmařová je naše nová personalistka. Je to velká výhoda, ale také zodpovědnost. Chceme, aby naši zaměstnanci byli jakýmisi vzory pro klienty, motory pro rozvoj toho nejlepšího, co v člověku je. Zároveň je i na nás, abychom sladili pracovní postupy a vztahy.

 

Interní postupy s důrazem na vzdělávání a sdílení

Nové kolegy mezi sebe bereme na základě lidskosti, pak až přichází poptávka odbornosti, která je v sociálních službách nezbytností a zákonnou podmínkou. Chceme, aby všichni zaměstnanci uměli alespoň základně asistovat. Získají tak lepší přehled o životě s postižením a lidé, kteří se s námi potkají, získají v nutných případech základní pomoc. K tomu všemu potřebujeme ale i vzdělané zaměstnance, aby uměli lidi správně směrovat, aby s nimi dokázali správně komunikovat. Proto budeme v budoucnu vytvářet i vlastní vzdělávací program pro pracovníky v sociálních službách, kterými by všichni mohli projít.

 

A další a další principy, které na výše zmíněné navazují a rozvíjejí je (dobrovolnictví, osobní rozvoj, personalistika, marketing a komunikace, pracovní uplatnění na Lize, rozdělení na služby péče a služby prevence, atd.). Je toho hodně, o čem by se dalo hovořit. Nutno ještě podotknout, že to tak neplatí úderem 1. července, naopak. V mnohých bodech a oblastech jsme úplně na začátku. Nicméně takto si představujeme novou Ligu, takto by ji podle zpětných vazeb chtěli i lidé s postižením, se kterými pracujeme nebo se kterými jsme v kontaktu. V takové Lize bychom chtěli v dalších letech pracovat. Jestli dalších 30 let, to nevíme, protože svět se mění. Náš velký úkol je měnit se spolu s ním. Doufáme, že touto naší strategií a vizí v této výzvě obstojíme. Tak hurá do toho.

 

Miroslava Kopecká
manažerka sociálních služeb

 

Aneta Vidurová
předsedkyně správní rady  

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*