Můžu s parkovací kartou cestovat i do zahraničí a parkovat s ní?

Výhody bezplatného užívání dálnice se vztahují k průkazu ZTP nebo ZTP/P (s výjimkou sluchového postižení), nikoliv k parkovacímu průkazu. Výhoda je nastavená českou legislativou pro občany na území České republiky, neplatí při cestování do zahraničí. Pro cestování do zahraničí je třeba si pořídit dálniční známku. Platí to i obráceně, např. turisté z Rakouska také nemohou s jezdit s rakouským parkovacím průkazem po dálnici v ČR zdarma.

Parkovací průkaz má ve všech členských státech Evropské unie jednotný vzhled, proto ho lze využít pro parkování na vyhrazených parkovacích místech po celé Evropě. Neznamená to však, že parkování je bezplatné a na neomezenou dobu.

Je vyhrazené parkovací stání vždy bezplatné?

V zákoně není stanoveno, že parkování aut označených parkovacím průkazem OZP je automaticky zdarma. Záleží na rozhodnutí vlastníka parkovací plochy, komu a za jakých podmínek slevu na poplatku nebo osvobození od poplatku poskytne. Proto je třeba si toto vždy ověřit např. na parkovacím automatu nebo u obsluhy parkoviště, zda je parkovné se slevou, zdarma nebo musíte hradit plnou částku.

Mohu jet po dálnici bez dálniční známky, když auto je kamaráda?

Bez dálniční známky může být využívána dálnice pouze v těchto případech:

  • pokud přepravovaná osoba se zdravotním postižením je sama majitelem motorového vozidla nebo je majitelem osoba jí blízká (tedy příbuzná v řadě přímé, manžel/ka, sourozenec)
  • pokud jsou přepravovány nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou
  • pokud je vozidlo provozované domovem pro osoby se zdravotním postižením a slouží k přepravě osob se zdravotním postižením.

V případě, že osobu se zdravotním postižením veze kamarád vlastním vozem po dálnici, musí si kamarád pořídit dálniční známku. Může se totiž stát, že v případě silniční kontroly bude řidič platit pokutu za to, že kupon nemá.

Musím parkovací průkaz oddělávat, když auto někomu půjčuji?

Parkovacím průkazem je možné označit vozidlo pouze v případě, že je ve vozidle držitel průkazu ZTP (s výjimkou osoby se sluchovým postižením) nebo ZTP/P. Pokud ve vozidle osoba není, nelze nechat parkovací kartu za sklem a nelze využívat výhody, které z ní vyplývají.

Musím mít dálniční známku, když jedu pro tatínka do lázní?

V případě, že držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P není ve vozidle z důvodu pobytu ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení, nemusí mít osoba blízká dálniční známku, pokud pro osobu jede nebo se od ní vrací, jak je níže uvedeno ve vyjádření Ministerstva dopravy.

S Policejním prezidiem České republiky a Celní správou ČR bylo nad rámec zákona dohodnuto, že policisté a celníci při kontrolách na dálnici nebudou pokutovat řidiče motorového vozidla, který nebude mít vozidlo opatřeno dálničním kupónem, jestliže předloží potvrzení, že osoba jí blízká, která požívá výhody osvobození od poplatku za užití zpoplatněných komunikací, je umístěna v některém zdravotnickém zařízení (např. lázních) nebo zařízení sociální péče a uživatel vozidla pro ni jede nebo se od ní vrací. V tomto případě musí řidič předložit potvrzení vedení předmětného zařízení, že těžce zdravotně postižený občan je pacientem nebo klientem tohoto zařízení.

Podobně se to týká také vozidel provozovaných domovy pro osoby se zdravotním postižením, kdy podle vyjádření Ředitelství silnic a dálnic tato vozidla nemusí mít dálniční známku v případě, kdy klient není právě ve vozidle přítomen (když se vozidlo vrací např. z rehabilitačního ústavu, kam vezlo klienta domova pro OZP). Ředitelství doporučuje, aby pro případ kontroly měl řidič vozidla k dispozici kopii zřizovací listiny domova, kde je přímo zmíněno, že se jedná o domov pro OZP podle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Domov pro OZP by také měl být zapsán v technickém průkazu vozidla jako jeho provozovatel.

 

Kateřina Uhlířová