Možná to bude vypadat jako banalita, ale pro Ligu a její sociální služby je to velký posun. Už jen nečekáme, až se někdo ozve s voláním o pomoc. Jdeme s nabídkou vstříc. Tato změna souvisí se proměnou celé koncepce Ligy, kopíruje snahu o lidskost, přátelskost a otevřenost vůči potřebám našich klientů. Je ilustrací toho, že hledáme aktivně potenciál lidí se zdravotními potížemi, který pak můžeme společně rozvíjet – je však nutné nejdřív zjistit, v jakých oblastech vlastně můžeme společně pracovat, co všechno v životě zlepšit a jak jej nasměrovat k samostatnosti. Nejlépe o tom pohovoří dvě kolegyně, které jsou hlavními aktérkami jiného přístupu ke klientům i k zájemcům o službu či pomoc: 

Kateřina Jirsová, PRVOKONTAKT:  

Když zavoláte na Ligu, budete pravděpodobně mluvit se mnou. Zvláště ti z vás, kteří ještě s Ligou nemají žádnou zkušenost, potřebují službu, pomoc, radu, chtějí spolupracovat. Mým úkolem není ale pouhé přepojení na kolegu. Snažím se vystopovat, s čím vším můžeme klientovi či zástupcům různých institucí pomoct. Vyřešíme prvotní problém, představím aktivity Ligy, společně probereme alespoň v základu jejich situaci. 

Je to snad i detektivní práce s výraznou potřebou empatie. Jak jinak třeba při rozhovoru v telefonu zjistit, že klientka, která volá se zájmem o osobní asistenci, má i jiné potíže? Nedávno k nám třeba volala slečna, která bydlí na Kociánce a chce se v budoucnu osamostatnit. Chtěla osobní asistenci, vysvětlila jsem jí, že kapacity máme v současnosti plné a zapsala jsem ji na pořadník. Při tom jsme ale došly k závěru, že by bylo dobré zapojit do jejího složitého životního příběhu i dluhového poradce, který by jí pomohl s napjatou finanční situací, nebo odborníka, který jí poradí se složitými mezilidskými vztahy v rodině. 

Mým dalším úkolem je sestavit tým, který se bude klientovi nebo jiným zájemcům o konzultace věnovat. Při prvních schůzkách na Lize se jich ráda účastním, vždyť je přirozené obracet se na ty lidi, které jsem při kontaktu poznal poprvé. Zapisuji průběh schůzek a pak se i aktivně zajímám o to, jak všechno pokračuje dál. Můžu vnášet nápady a podněty do jednání a práce kolegů, je to kreativní a pestrá práce, která pak dává smysl. 

Zásadní změnou v přístupu ke klientům je i to, že aktivně lidem s hendikepem volám, případně se snažím s nimi osobně setkat a probrat jejich aktuální situaci a potřeby a navrhnout, s čím vším bychom jim mohli pomoct. To tu doposud nebylo. Chceme tímto přístupem ukázat lidem, že někomu na nich opravdu záleží, že je dokážeme podpořit, motivovat v rozvoji, dokážeme společně ujít velký kus cesty za samostatným životem. 

 

Kateřina Uhlířová, sociální šetření: 

Sociální šetření jsme na Lize prováděli už dříve ve službě osobní asistence. Kolegové navštěvovali zájemce o osobní asistenci v jejich domácích prostředích a zmapovali, co budou všechno potřebovat. Protože je ale kapacita asistence dlouhodobě naplněná a na službu je pořadník, stávalo se často, že od té doby uplynula delší doba a bylo potřeba zájemce navštívit znovu. V mezidobí mohlo totiž dojít k jakékoli změně např. v bydlišti, ve zdravotním stavu a s tím souvisejícím rozsahu potřeby péče a pomoci.

Praxe ukázala, že budoucí, a vlastně i současní klienti, potřebují kromě asistence i jinou pomoc. Například zprostředkovat bezbariérovou dopravu, vyřídit příspěvky na kompenzační pomůcky, vyřešit práci, bydlení… Zkrátka že potřebuje mnohem víc, než jen osobní asistenci. 

Vizí nově nastavované koncepce jednání se zájemcem o službu či pomoc je, že budeme zjišťovat všechny potřeby a možnosti podpory, kterou mu jsme schopní poskytnout na cestě za samostatným životem. Také bychom ho chtěli podporovat průběžně, sledovat, jak se mu daří, jak to zvládá atd. Z toho důvodu zavádíme sociální šetření pro všechny zájemce o služby Ligy.

Poté, co se člověk se zdravotním postižením nebo pečující osoba obrátí na Ligu, věnuje se mu kolegyně Kateřina Jirsová. Na základě prvního kontaktu zjistí v základu, co by takový člověk potřeboval, jak mu můžeme pomoci. Druhým stupněm je poté sociální šetření, jehož úkolem je podrobněji zmapovat všechny potřeby, zakázky, přání a očekávání zájemce. V průběhu poskytované služby je pak cílem ho co nejlépe podpořit ve všech potřebných oblastech s využitím jeho možností, dovedností, silných stránek a se zapojením dalších zdrojů (rodina, přátelé …), aby si co nejvíce obnovil, upevnil, naučil se nebo prohloubil dovednosti u těch aktivit a činností vedoucích k co nejvíce samostatnému životu.

Sociální šetření tedy vnímáme jako mapování a zjišťování informací o životní situaci zájemce. O jeho komplexním rozsahu nás s laskavým a osobitým přístupem seznamuje a zaučuje Alena Sedlačíková, dlouholetá spolupracovnice, která byla odbornou garantkou sociálních šetření u zájemců o výcvik asistenčního psa. Alena nám předává cenné zkušenosti a postřehy ze své mnohaleté bohaté praxe, základní zásady a návody doplněné příklady.