logo - evropa

Úraz, dlouhodobá nemoc nebo narození hendikepovaného dítěte, to jsou životní situace, ve kterých se náhle stanete pečující osobou. Starat se o někoho 24 hodin denně, sedm dní v týdnu není jednoduchá věc.

Nejen že potřebujete fyzické a psychické síly, ale také jistou dávku informaci k tomu, abyste péči zvládli. Náš nový projekt Umím a pečuji je právě takovou směsicí informací a podpory, která je připravena přesně podle potřeb pečujících.

 

Vzdělávání14670679_10154532314127889_3893370066784838749_n

Formou praktických vzdělávacích kurzů, které jsou zaměřeny na širokou škálu témat, se snažíme, aby pečující získali potřebné informace a dovednosti, které by jim mohly péči (a případně i období po ukončení péče) usnadnit.

 

Strategie přesunů a využití prvků kinestetiky při péči

Tento kurz jen zaměřený na to, jak si prakticky nacvičit polohování a přesouvání např. na lůžku a vozíku tak, aby byl přesun efektivní, bezpečný a co nejméně náročný pro obě strany. Je veden odborníkem, dlouholetým osobním asistentem s více než desetiletou praxí Ondřejem Zámečníkem. Vyzkoušíte si různé pomůcky, kurz je praktický, v malé skupině si vše dobře vyzkoušíte sami na sobě.

 

Měj se ráda, šetři záda (Ergonomie a autorehabilitace)

Kurz autorehabilitace je vedený fyzioterapeutkou Jitkou Medovou a je zaměřený na prevenci potíží se zády, které často při péči vznikají, a první pomoc při již vzniklých obtížích. Učí se zde správný sed, stoj, přístup k lůžku, práce s pomůckami apod. Účastníci získají informace, jak jednoduchými cviky zabránit potížím se zády a jak si ulevit při počínajících bolestech.

Další kurzy jsou zaměřeny například na psychohygienu, první pomoc nebo právní minimum.

 

Psychologická podpora

Individuální konzultace, setkávání s psychologem

V bezpečném prostředí můžete probrat s odborníkem svoje starosti a problémy. Vypovídat se, sdílet, pracovat na řešení… to vše povede ke zlepšení vašeho psychického stavu.

 

Skupinová supervize, svépomocná skupina

Jedná se o skupinové sdílení zážitků, obtížných okamžiků, ve kterých si člověk neví úplně rady a chce slyšet názor a zkušenosti ostatních, kteří jsou v podobné situaci a mohou mu tak lépe porozumět. Setkáte se zde s novým lidmi, kteří chápou, co prožíváte.

Psychologickou podporu poskytuje zkušená terapeutka Mgr. Tereza Nagy.

Na podrobnější informace o projektu a dalších kurzech, které můžete zdarma absolvovat, se podívejte na webové stránky www.umimapecuji.cz

 

Projekt Umím a pečuji je spolufinancován EU v rámci operačního programu zaměstnanost Ministerstva práce a sociálních věcí.

Mgr. Andrea Slavíčková, DiS.

725 464 268, andrea.slavickova@ligavozic.cz