Vzhledem k častým dotazům na limity doplatků za léky od nového roku vnímáme, že to je pro mnohé důležité, proto uvádíme níže informace o limitech se změnami, které začnou od ledna platit.

Limity doplatků za léky řeší zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, konkrétně § 16b, odst. 1.

 

Zdravotní pojišťovna vrací doplatky za předepsané ze zdravotního pojištění částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, vydané na území České republiky, které překročí uvedené limity.

 

Limit 5 000 Kč v kalendářním roce

  • týká se dětí mladších 18 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršily 18. rok

 

Limit 1 000 Kč v kalendářním roce

  • týká se pojištěnců starších 65 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 65. rok
  • nově se týká pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a doložili tuto skutečnost kopií rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu třetího stupně a dále se týká pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění (podle zákona o důchodovém pojištění), a doložili tuto skutečnost kopií posudku o posouzení zdravotního stavu

 

Limit 500 Kč v kalendářním roce

  • týká se pojištěnců starších 70 let, včetně kalendářního roku, ve kterém dovršili 70. rok.

 

Do limitu se započítávají doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek nebo potravinu pro zvláštní lékařské účely, jeho doplatek na množstevní jednotku této léčivé látky je nejnižší a u kterého nebylo zjištěno přerušení nebo ukončení dodávání.

Zdravotní pojišťovna vrací částku, o kterou byl limit překročen, do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen.

 

Kateřina Uhlířová

Poradna pro život s postižením

Bezplatná linka 800 100 250