Liga_vozickaru

ilustrační foto, Liga vozíčkářů

Každý se může ocitnout v nepříznivé životní situaci. Exekuce, zhoršení zdravotního stavu, ztráta zaměstnání, rozvod. Někdo se s nenadálou situací dokáže poprat sám, jiný však tápe. Jednou z nabízených forem podpory je sociální rehabilitace. Že se jedná o pomoc, která má stovek podob a je ušitá lidem na míru, dokládá příběh naší klientky Ludmily.

Když k nám paní Ludmila přišla, byla dlouhodobě evidovaná na úřadu práce jako nezaměstnaná. Má přes 44 let, lehké mentální postižení spojené s DMO. Její diagnóza nebyla nikdy přesně stanovena a klientka po ní nikdy moc nepátrala, protože má svoje postižení od narození. Vyrůstala na vesnici na statku, rodiče ji zapojovali do všech pracovních aktivit, který takový život obnášel. Neměla nikdy možnost chodit do školy. V okolí nebyla žádná speciální škola a rodiče se na doporučení psychologa rozhodli dceru nechat doma. Ve svých 30 letech se dostala do kontaktu s jednou pracovnicí praktické školy ve vzdálenějším městě, která ji nabídla možnost absolvovat alespoň dva roky školy se zaměřením na péči o domácnost. Pro Ludmilu to byla vůbec první možnost zapojit se do společnosti, navázat nějaké vztahy. Při studiích se seznámila se svým budoucím manželem, se kterým se po ukončení školy vzali. Ludmila se odstěhovala od svých rodičů a začala žít samostatně.

Její dosavadní život se obrátil vzhůru nohama. Najednou zažívala nové věci, měla povinnosti, musela se toho hodně učit. To, co je pro jiného samozřejmostí, bylo pro ni něčím neznámým. Po nějaké době se začala v každodenních situacích orientovat, byla schopná sama cestovat, a tak začala toužit po práci.

Prvním velkým problémem, na který narazila, byla negramotnost. Setkávala se s nepochopením, dívali se na ni jako na „nesvéprávnou“. První její kroky vedly na úřad práce. Paní Ludmila sice měla plný invalidní důchod, ale věděla, že na ÚP by ji práci mohli pomoci najít. Doprovodil ji tehdy manžel, který jí byl velkou oporou. Po nějaké době dostala na úřadě kontakt na Sociální rehabilitaci Ligy vozíčkářů. Neváhala a na telefonní číslo zavolala. Domluvila si schůzku a společně s manželem vyrazili na konzultaci. Ludmila byla velmi motivovaná a chtěla na sobě pracovat. Na prvních schůzkách řešila s naší kolegyní životopis a motivační dopis, společně mapovaly možnosti. Začaly společně odpovídat na nabídky práce – úklid či jednoduché manuální práce. Vyzkoušela si své první pohovory. Bohužel se setkávala s odmítavým postojem.

Zkusily pak oslovit chráněné dílny. Jediným problémem bylo dojíždění. Chráněné dílny v okolí měly obsazeno, a tak zkusily hledat v Brně. Klientka se dojíždění nebránila, ale jistá si úplně nebyla.

Dostavila se tedy nová výzva. Začít se učit jezdit do velkého města. Z toho měla obavy. Měla s lidmi špatné zkušenosti. A tak se jejím průvodcem stal náš kolega, který ji vyzvedával na nádraží a doprovázel ji na pohovory, učil ji orientaci v Brně. Klientka byla ze začátku velice nervózní z velkoměsta, z tramvají, ze spousty lidí a všeho nového, co doposud nezažila, ale v doprovodu průvodce si postupně zvykala. Při navázání důvěry, kterou k nám klientka začala pociťovat, se také otevřely její nevyřešené psychické problémy. V sociální rehabilitaci máme naštěstí i psycholožku, která s těmito záležitostmi pomáhá. Paní Ludmile začala pomáhat i ona.

Celá spolupráce trvala asi rok, kdy paní Ludmila ušla dlouho cestu, plnou překážek a nových situací a věcí. Našla práci v chráněné dílně v Brně. Nastoupila jako pomocná síla. Tím však naše spolupráce neskončila, naopak. S paní Ludmilou se pravidelně potkáváme, řešíme společně problémy, dodáváme jí motivaci, podporu. S psycholožkou pracují na zlepšení psychiky i seberozvoji. Jsme rádi, že jsme paní Ludmile pomohli na cestě k samostatnému životu ve vlastní rodině. Držíme jí palce i dál.

Bc. Lucie Chýlková, DiS.

Vedoucí služby a sociální pracovnice – Sociální rehabilitace

lucie.chylkova@ligavozic.cz