Jsem vozíčkář a parkuji

30.6.2017

obraz6Na Poradnu pro život s postižením Ligy vozíčkářů se často obracejí klienti s dotazy ohledně podmínek použití „znaku vozíčkáře“, tedy parkovacího průkazu osoby se zdravotním postižením. V tomto článku se budeme zabývat nejčastějšími omyly, se kterými se v naší poradně setkáváme.

 

„Znak vozíčkáře“ mohu mít za sklem auta kdykoliv.

Parkovací průkaz nelze použít (mít za sklem), pokud auto právě nevyužívá majitel průkazu, tedy osoba se zdravotním postižením. Průkaz lze použít např. v případě, že syn veze zdravotně postiženého otce k lékaři nebo na nákup; pokud by syn jel na nákup bez otce, nesmí průkaz mít za sklem.

 

Pokud mám auto označené „znakem vozíčkáře“, nemusím mít nikdy dálniční známku.

Osvobození od poplatku za použití dálnice či rychlostní silnice (tzn. osvobození od povinnosti mít dálniční známku) dle podle § 20a, odst. 1, písm. h) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, se vztahuje na průkaz ZTP (s výjimkou sluchového postižení) či ZTP/P, tedy nikoli přímo na parkovací průkaz. Parkovací průkaz za sklem tedy v tomto případě slouží spíše jako „upozornění“ pro hlídkující policisty, proč nemáte na skle dálniční známku. Nicméně tato výhoda má svá omezení – osvobození od poplatku lze využít pouze v době, kdy v autě jede držitel průkazu ZTP (s výjimkou sluchového postižení) nebo ZTP/P a zároveň je vlastníkem auta buď držitel průkazu, nebo jeho osoba blízká. Pokud by zdravotně postiženou osobu vezl po dálnici kamarád svým autem, musí dálniční známku mít.

Výjimkou, kdy lze auto při jízdě po dálnici označit parkovacím průkazem i v době, kdy v něm nejede zdravotně postižená osoba, je situace, kdy je tato osoba ve zdravotnickém zařízení (nemocnice, lázně) a řidič má potvrzení tohoto zařízení, že tuto osobu právě do zařízení odvezl či byl u ní na návštěvě a vrací se od ní zpět domů. Tato výjimka ovšem také platí pouze v případě, že řidič vozidla je osobou blízkou zdravotně postižené osoby.

 

Pokud mám auto označené „znakem vozíčkáře“, nemusím platit parkovné.

Z platné legislativy nevyplývá, že by za automobil označený parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením nebylo třeba hradit parkovné. Majitel parkovací plochy si může tedy sám určit, zda za takové vozidlo bude, nebo nebude požadovat parkovné, či zda poskytne alespoň slevu z parkovného. Doporučujeme se řídit buď pokyny na automatu, kde se parkovné hradí, či se informovat u obsluhy konkrétního parkoviště. (Pozn. red.: Každé město například určuje pravidla stání aut s parkovacími průkazy na placených místech. V Brně je možné stát na takovém místě zdarma dvě hodiny, řidič by měl mít v autě papírové hodiny a v nich nastavit dobu zaparkování. Pravidla jsou však v každém městě jiná.)

 

Pokud mám auto označené „znakem vozíčkáře“, nemohou mi jej odtáhnout.

I automobil označený parkovacím průkazem může být odtažen např. v případě, že překáží při blokovém čištění vozovky. Pokud vám byl automobil odtažen, máte povinnost uhradit firmě provádějící odtahové služby stanovený poplatek.

Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, však v § 17, odst. 4, bodě b) uvádí, že „nelze použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla v případě, že je vozidlo viditelně označeno znakem invalidy“ – auto označené „znakem vozíčkáře“ tedy nemůže dostat tzv. botičku.

 

Poradna pro život s postižením

Legislativa, důchody, příspěvky, vzdělávání, kompenzační pomůcky, pojišťovny, zaměstnání, volný čas…

tel.: 800 100 250

e-mail: poradna@ligavozic.cz

web: www.ligavozic.cz/poradna

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*