Jaké změny nás čekají od 1. ledna 2015?

15.12.2014

000586-05-003852Rozšíření příspěvků na zaměstnávání osob s hendikepem

Od srpna 2014 je opět možné žádat na Okresní správě sociálního zabezpečení o uznání statusu osoba zdravotně znevýhodněná (OZZ). Kategorie OZZ existovala již v minulosti, ale byla zrušena v tzv. sociální reformě od 1. 1. 2012. Podle přechodných ustanovení uvedeného zákona však platila rozhodnutí o OZZ vydaná úřadem práce do 31. 12. 2011 po dobu, po kterou byla platná, nejdéle však do 31. 12. 2014. Nejednalo se o dávku pro samotnou osobu s hendikepem, tento status ale mnohdy otevíral lidem dveře do zaměstnání především proto, že zaměstnavatel mohl na tyto osoby čerpat příspěvky od ÚP.

Stát bude prostřednictvím úřadu práce zaměstnávání „osob zdravotně znevýhodněných“ podporovat poskytováním příspěvků na zaměstnávání osob se zdravotním postižením zaměstnavatelům. O příspěvky však mohou zaměstnavatelé začít žádat na úřadu práce až od 1. 1. 2015.

Valorizace důchodů

Podmínky pravidelného zvyšování důchodů by měly být v roce 2015 příznivější než v minulých letech, navíc se v některých případech použije tzv. „mimořádná“ valorizace.

Základní výměra důchodu (ta část, která je u všech důchodů stejná) se zvýší o 60 Kč, tedy na 2400 Kč. Procentní výměra se pak zvýší běžně o 1,6 %.

Průměrně by se tedy důchody měly zvednout o cca 200 Kč.

„Mimořádná valorizace“ (tedy jiný způsob výpočtu zvýšení důchodu) se použije pouze u důchodů stejných anebo vyšších než průměrný starobní důchod. Nicméně rozdíl ve výpočtu zvýšení (mezi běžnou a mimořádnou valorizací) dělá většinou pouze několik korun.

Modelový výpočet běžné i mimořádné valorizace naleznete na webu www.vozickar.com v sekci Legislativa. Doplňuji, že nová částka zvýšeného důchodu by vám měla přijít vždy od první splátky v roce 2015.

A co se plánuje, ale možná nestihne od 1. ledna 2015?

Porodné i na druhé dítě

Porodné by skutečně mělo být vypláceno i na druhé dítě, přičemž výše porodného na 1. dítě by měla i nadále činit 13 500 Kč a na druhé dítě by měla být 10 000 Kč. Zároveň by se měla zvednout hranice příjmů pro nárok na porodné, a to na 2,7násobek životního minima.

Snazší výměna průkazu pro hendikepované

Od ledna příštího roku si možná budou moci držitelé průkazu TP, ZTP a ZTP/P vyměnit tyto průkazy bez zbytečných administrativních průtahů a správního řízení, které by znovu posuzovalo jejich zdravotní stav.

Výměna se měla původně týkat průkazů mimořádných výhod vydaných podle předpisů účinných před 1. lednem 2012 a průkazů vydaných podle předpisů účinných v letech 2012 až 2013. Platnost těchto průkazů končí nejpozději dnem 31. prosince 2015.

Vydání průkazu i na dobu odvolacího řízení

V legislativním procesu je i novela zákona o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Od ledna 2014 totiž úřady práce nevydávají občanům průkaz osoby se zdravotním postižením v případě, kdy tyto osoby podají odvolání. Liga vozíčkářů v této věci intervenovala u veřejného ochránce práv a tomu se podařilo prosadit změnu, která by měla platit od 1. ledna 2015. Pokud tedy osoba nebude souhlasit s přiznáním stupně průkazu a podá odvolání, přesto bude možné vydat průkaz, který byl rozhodnutím přiznán. Osoba jej tak bude moci používat po dobu vyřizování odvolacího řízení, a nepřijde tedy o výhody či např. o příspěvek na mobilitu z důvodu nesouhlasu s rozhodnutím úřadu práce.

Zpřísnění podmínek pro výplatu doplatku na bydlení ubytovnám

Ministerstvo práce a sociálních věcí reaguje na „obchod s chudobou“ a snaží se legislativně omezit výplatu doplatku na bydlení do nevyhovujících ubytoven, zároveň pomalu vzniká dlouho chybějící koncepce sociálního bydlení.

Otevírá se téma posuzování příspěvku na péči

V roce 2015 se bude otevírat téma posuzování nároku na příspěvek na péči, očekává se dlouhá diskuse nad deseti základními životními potřebami a nad způsobem jejich posuzování. Případné změny v legislativě tedy nastanou jistě až od let dalších.

 

Upozornění: Ve dnech 22. 12. 2014 – 2. 1. 2015 (včetně) nebude fungovat ani Poradna pro život s postižením (poradenská linka, e-mail, internet, skype…), ani půjčovna kompenzačních pomůcek Ligy vozíčkářů. K dispozici vám a vašim dotazům budeme zase od pondělí 5. 1. 2015. Děkujeme za pochopení.

 

Poradna pro život s postižením

Legislativa, důchody, příspěvky, vzdělávání, kompenzační pomůcky, pojišťovny, zaměstnání, volný čas…

tel.: 800 100 250

e-mail: poradna@ligavozic.cz

web: www.ligavozic.cz/poradna

 

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*