Kategorie: Legislativa

Tisková zpráva: ministerstva se vyhýbají zaměstnancům s hendikepem

Kategorie: Legislativa

TISKOVÁ ZPRÁVA K ŠETŘENÍ NRZP ČR o míře zaměstnávání osob se zdravotním postižením na ústředních orgánech státní správy – ministerstvech 19.8.2014, Praha. NRZP ČR po sedmi letech uskutečnila nové dotazníkové šetření o míře zaměstnáván osob se zdravotním postižením na jednotlivých ministerstvech. Zákon č. 435/2004 Sb., ukládá všem zaměstnavatelům kromě Hasičského záchranného sboru a Policie ČR zaměstnávat 4 % zaměstnanců se zdravotním ... Celý článek »

Nová poradna pro oběti trestných činů v Brně !

Kategorie: Legislativa

V červenci byla v Brně otevřena pobočka poradny Justýna, zaměřující se na pomoc obětem trestné činnosti. Každý, kdo se setkal s trestným činem, se tak může bezplatně informovat o svých právech, průběhu trestního řízení, jeho alternativách a dalších souvisejících oblastech, jako je například psychologická pomoc. Liga vozíčkářů se rozhodla s novou poradnou spolupracovat na společných případech klientů se zdravotním postižením. Celý článek »

Status osoby zdravotně znevýhodněné již DNES!

Kategorie: Legislativa

Od 1.8.2014 lze opět žádat na Okresní správě sociálního zabezpečení o uznání statusu osoba zdravotně znevýhodněná. Kategorie OZZ existovala již v minulosti ale byla zrušena v rámci tzv. sociální reformy od 1. 1. 2012. Podle přechodných ustanovení uvedeného zákona však platila rozhodnutí o OZZ vydaná Úřadem práce do 31. 12. 2011 po dobu, po kterou byla vydána, nejdéle však do ... Celý článek »

Bydlet či nebydlet bezbariérově?

Kategorie: Legislativa

V posledních letech stále slyšíme o chybějící koncepci „sociálního bydlení“ dostupného i osobám s nižšími příjmy, osamoceným seniorům či např. matkám samoživitelkám. Jak je to ale v našem státě s bezbariérovými byty, jaké jsou aktuálně možnosti a překážky? Bezbariérově upravené obecní byty (byty zvláštního určení) Povinnost obcí mít určitý počet „bezbariérových bytů“ nevyplývá bohužel z žádného právního předpisu. Každá obec ... Celý článek »

Výhody pro OZP – přehled toho, na co máte nárok

Kategorie: Legislativa

Výhody vážící se přímo k průkazům Průkaz TP (I. stupeň výhod) – vyhrazené místo k sedění ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob, s výjimkou dopravních prostředků, v nichž je místo k sedění vázáno na zakoupení místenky – přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup ... Celý článek »

Předčasný starobní důchod – otázky a odpovědi

Kategorie: Legislativa

V naší Poradně pro život s postižením Ligy vozíčkářů se často setkáváme s dotazy na předčasný starobní důchod. A to především v situacích, kdy osoby s invalidním důchodem I. či II.stupně nemohou dlouhodobě najít práci a výše důchodu jim nedostačuje k zabezpečení životních potřeb. Je však předčasný starobní důchod dobrým řešením? Jaké jsou jeho podmínky? Celý článek »

Bariérový ÚP pro handicapované v Brně – další vývoj …

Kategorie: Legislativa, Liga informuje

Na konci května jsme na stránkách časopisu Vozíčkář poprvé informovali o tom, že ač Úřad práce v Brně vlastní novou bezbariérovou budovu v centru Brna na ulici Polní, agenda dávek pro osoby se zdravotním postižením a agenda dávek pomoci v hmotné nouzi zůstává i nadále v nevyhovujících prostorách na Mojmírově náměstí v Brně – Králově poli. Celý článek »