Úřad práce začíná s výměnou průkazů mimořádných výhod (karty s modrým, zeleným nebo oranžovým okrajem) a dočasných průkazů vydaných před 1.1.2014. Všechny tyto průkazy budou dnem 31.12.2015 zrušeny bez ohledu na to, jaká je na nich vyznačena doba platnosti. Výměna průkazky za „novou“ ale bude nutná i u průkazů vydaných po tomto datu.

Kdy mám na ÚP jít ?

Držitelé průkazů, kterých se výměna týká, by se měli dostavit na ÚP v průběhu roku 2015. Úřad práce zasílá klientům, kteří čerpají příspěvek na mobilitu, písemnou výzvu, aby přišli prokázat nárok na své průkazy. Nicméně Ti, kteří příspěvek nečerpají, žádnou výzvu neobdrží, ale i jich se výměna týká a platí pro ně stejná pravidla – žádost o přechod nároku musí i oni podat do konce tohoto roku.

Co přinést s sebou?

S sebou si musí osoba přinést fotku průkazového formátu a svůj „starý“ průkaz. ÚP doporučuje vyhledat a donést i rozhodnutí, na základě kterého Vám byl průkaz v minulosti přiznán.  K samotnému vyzvednutí hotové průkazky je pak třeba 30 Kč.

Jak bude výměna v praxi probíhat?

Samotný proces výměny vypadá následovně: Držitel průkazu Mimořádných výhod/průkazu OZP přijde na ÚP a vyplní žádost o přechod nároku na průkaz OZP; (Můžete vyplnit i doma, je k dispozici na adrese http://formulare.mpsv.cz/oksluzby/form/OZPPRO.jsp). Úředníkovi předloží žádost a stávající průkaz. Úředník na jeho základě (případně na základě doneseného rozhodnutí) uváží, zda vznikne nárok na automatickou výměnu průkazu, případně na jakou dobu bude průkaz přiznán.

Pokud bude vše v pořádku, klient podepíše Podklady pro vydání průkazu (tento podpis pak bude skenován na průkaz, je tedy opravdu nutné, aby se klient k výměně dostavil osobně). Úředník na podklady nalepí fotografii, a to je prozatím vše.

 Co když se nemůžu ze zdravotních důvodů na ÚP dostavit?

Klienti, kterým v jednání brání zdravotní obtíže dlouhodobějšího rázu, mohou se svojí vyplněnou a podepsanou žádostí vyslat svého zástupce. Ten bude potřebovat klientův průkaz, fotografii, a potvrzení od lékaře, že se klient nemůže osobně dostavit (Úřad musí mít podklad, proč nemohl pořídit klientův podpis na průkaz). Pokud se držitel průkazu není schopen dostavit, a navíc není schopen žádost vyplnit a podepsat, musí mít zástupce krom potvrzení od lékaře i notářsky ověřenou plnou moc (plná moc bez úředního ověření podpisů nebude v procesu výměny průkazů stačit). Ověřená plná moc bude třeba i k následnému vyzvednutí průkazu. Úředníci však mohou dle vyjádření ÚP Brno s lidmi podklady vyplnit i v autě na parkovišti.

A co když mám průkaz vydaný podle předpisů platných po 1.1.2014?

Pokud máte přiznaný průkaz podle novějších předpisů (rozhodnutí je z roku 2014 nebo 2015), není třeba prokazovat nárok na průkaz. Nicméně i Vy byste si letos měl přijít vyměnit Váš „dočasný průkaz“ za nový trvalý. Nicméně jak je výše uvedeno, v tomto případě není třeba na ÚP chodit dříve než od léta 2015, kdy se nové průkazy začnou vydávat.

Platnost průkazky mimořádných výhod mi končí letos, taky se mě týká výměna?
Pro Vás je výměna zbytečná, Vy si podejte novou žádost na průkaz. Můžete ihned.

Lucie Marková a Michael Vidura

(Článek vznikl po konzultaci s ÚP Brno – Mojmírovo náměstí)

Tisková zpráva Ministerstva práce a sociálních věcí

[box type=“info“ align=“aligncenter“ ]Dotazy k tomuto článku, na které vyžadujete kvalifikovanou odpověď pracovníků Poradny pro život s postižením, prosím NEvkládejte formou komentářů, ale použijte přímo formulář internetové poradny: www.ligavozic.cz/poradna . Děkujeme za pochopení.[/box]