Stává se milou tradicí, že se na podzim velmi podnětná a zajímavá akce s názvem Podnikatelské setkání propojuje i s Ligou vozíčkářů. Obchodní i přátelské vztahy zde nenavazují jen byznysmeni, ale i lidé, kteří chtějí pomoci. Ve čtvrtek 7. listopadu 2019 jsme se sešli v krásném prostředí restaurace Signature hotelu Victory. Zúčastnilo se asi 100 podnikatelů.

Prezentovali jsme zde unikátní projekt Klíč k samostatnosti a získali podporu mnoha přítomných – nejen v částce 6 112 Kč.

 

(ata)

Děkujeme paní Ivaně Pólové, autorce myšlenky i celého setkání, za spolupráci, které si velmi vážíme. Vzpomínáte na inspirativní rozhovor s touto dámou, který jsme před rokem uveřejnili po první akci?

 

(ata)