Novela zákona o sociálních službách má zpoždění, které jí může prospět

20.9.2016

Přípravy velké novely zákona o sociálních službách nabraly zpoždění. Podle původního harmonogramu, který stanovilo ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV), měla novela být v červnu předložena vládě. Realita je však jiná: klíčový právní předpis měl na začátku srpna za sebou jen vnitřní připomínkové řízení. Zmíněné ministerstvo do něj během léta zapracovává získané podněty a nejpozději v září proběhne vnější připomínkové řízení. Teprve po jeho skončení bude novela putovat do vlády.

Časová prodleva je tentokrát velmi potřebná. První verze návrhu, která se na veřejnost dostala v dubnu, totiž obsahuje i velmi problematické teze a principy, které by nejspíš měly negativní dopad na lidi se zdravotním postižením. Vyjádřila se k nim i Národní rada osob se zdravotním postižením. „Očekávali jsme, že novela změní způsob posuzování míry závislosti, posílí neformální péči a zlepší zabezpečení pečujících osob. Místo toho ministerstvo navrhuje větší administrativu, ale především zcela mění poslání zákona o sociálních službách. Jeho součástí by měly nově být i záležitosti, které se týkají rodinného práva, jako je například drogová závislost u dětí, rozpad rodiny či nepřizpůsobivá mládež. Toto jsou věci, které dnes řeší na obcích odbory sociální péče o děti, a nechápeme, jak mohou být zahrnovány tyto služby do zákona o sociálních službách,“ konstatoval předseda organizace Václav Krása.

V novele se objevuje i paliativní péče, která se poskytuje pacientovi s nevyléčitelnou chorobou v pokročilém stadiu. Jejím cílem však je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým: jde tedy převážně o péči medicínskou a psychologickou, a proto zatím hrazenou zdravotními pojišťovnami. Naopak sociální služby jsou dosud koncipovány jako pomoc v každodenní soběstačnosti člověka s postižením, který je ve stabilizovaném zdravotním stavu. A tak jsou hrazeny z rozpočtu MPSV… Jako by silná lobby zdravotních pojišťoven zkoušela přenést enormní náklady do sociální oblasti. Ta však je dlouhodobě podfinancována: je v ní málo peněz na zajištění velkého objemu nezbytných sociálních služeb.

 

Posuzování závislosti beze změny

Velmi závažným nedostatkem dubnového návrhu novely je, že neřeší špatně nastavený systém posuzování závislosti člověka na fyzické pomoci druhé osoby. Ten umožňuje posudkovým lékařům, aby vykonávali svou činnost nedbale, bez dostatečné erudice a zkušeností. Důsledkem této situace bylo a stále je nespravedlivé snížení, či dokonce odebrání příspěvku na péči mnoha zdravotně postiženým lidem. Podle názoru Národní rady dokonce hrozí rozpad posuzovacích mechanismů.

„Velkou obavu v nás vzbuzuje i návrh, aby u celodenní osobní asistence došlo k významnému navýšení finančních prostředků, ale s tím, že příjemcem peněz by nebyl klient, ale poskytovatel osobní asistence. Bylo by to popření základní myšlenky zákona o sociálních službách, že klient rozhoduje, od jakého poskytovatele služby si objedná pomoc. Může kdykoliv změnit poskytovatele služby nebo si najme několik osobních asistentů, kteří mu budou pomáhat a přitom nemusejí být v pracovním vztahu u žádného registrovaného poskytovatele sociálních služeb. Tato variabilita a rozhodovací prvek na straně klienta jsou navrhovaným modelem popřeny,“ prohlásil Václav Krása.

Takzvanou velkou novelu zákona připravuje speciální skupina při MPSV, která vznikla na konci loňského roku. Je znepokojivé, že do ní nebyl přizván zástupce Národní rady, která celostátně zastřešuje víc než sto neziskových organizací lidí s postižením. A má zkušené právníky zabývající se i problematikou sociálních služeb a dávek…

Naštěstí došlo ke zmíněnému zpoždění, které umožňuje navrhovaný zákon vylepšit. Na podzim bude kolem něj určitě rušno.

Miloš Pelikán

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*