Možná to znáte z filmů. Napjatá a taky tak trochu rozesmutnělá rodina, která se ze závěti dozvídá, že veškeré úspory po zesnulém zdědí… neziskovka! Dobročinná závěť ale nemusí nutně znamenat drama pro pozůstalé. Víte, že odkázat lze jen část úspor? Že existuje Měsíc dobročinné závěti, v němž můžete získat zpět notářský poplatek, pokud část jmění věnujete pro blaho dalším lidem? A že se tato cesta filantropie stává čím dál tím populárnější i u nás?

96 miliard korun. Tolik v přepočtu odkázali lidé ve svých závětech ve Velké Británii. Pro ilustraci je to suma, kterou plánuje český stát investovat do kompletní dopravní infrastruktury, jak píše server Neziskovky.cz. I ve Velké Británii, kde má darování ze závěti velkou tradici, zájem o tuto formu pomoci roste. Vzestup hlásí i jiné státy (Rakousko, Belgie, Nizozemí aj.).

„Primárním problémem pro darování ze závěti v Česku není ochota, či neochota lidí darovat. Problémem je fakt, že lidé závěti vůbec nesepisují. Zatímco v Rakousku 35 procent respondentů starších 50 let deklarovalo, že má sepsanou závěť, u nás se tak vyjádřilo pouze 7 procent lidí.“

Neziskovky.cz

I mezi českými respondenty, kteří mají sepsanou závěť nebo o ní uvažují, jsou tací, kteří myslí na dobročinné aktivity. Není jich mnoho, ale jsou. Takové rozhodnutí jim může ulehčit i Měsíc dobročinné závěti, který každoročně pořádá ve spolupráci s Nadací Via Koalice Za snadné dárcovství. Pokud sepíšete závěti v období od 13. září do 12. října a odkážete v ní minimálně 1800 Kč nějaké neziskové organizaci, proplatí vám Koalice poplatek. Ten se pohybuje ve stejné výši jako výše udaná minimální odkázaná částka na dobročinnost.

Pokud uvažujete o tom, že v závěti budete myslet na nějakou neziskovou organizaci, a pokud by to měla být dokonce Liga vozíčkářů, velmi rádi v tom budeme nápomocní. Je to totiž cesta, jak třeba vrátit Lize pomoc, kterou jsme vám či vašim blízkým poskytli. Nebo cesta, jak podpořit lidi na cestě jejich úspěšným životem, bez ohledu na jejich hendikep.

Kontakt pro případné informace: Lenka Uldrijanová, lenka.uldrijanova@ligavozic.cz, tel.: 777 010 334