25.-28.11.2019 jsme měli možnost prodávat výrobky našeho Centra denních služeb v rámci vánočních trhů na Zelném trhu. Pokrýt směny by se nám nepovedlo bez velké pomoci dobrovolníků ze společnosti Accace Czech Republic.

Celkem nám jich pomohlo 9. Děkujeme Máriovi, Denise, Ireně, Zuzaně, Věře, Lence, Martině, Janě, Jitce za jejich čas, ochotu a spolehlivost a paní Věře za její čas a koordinaci.

Dále děkujeme dobrovolníkům: Michalovi, Zbyňkovi, Marušce a Michalovi. Ti si zvolili, že část svého předvánočního času stráví na našem stánku.

Děkujeme❤️