Od 1.1.2014 se mění legislativa v mnoha oblastech, bude účinný nový občanský zákoník, dochází k výměně s-karty (která byla zrušena) za papírové průkazy, ruší se některé regulační poplatky a bude se také výrazně měnit zákon č. 329/2011 Sb., o dávkách pro zdravotně postižené osoby.

V rámci tohoto článku se budeme věnovat především změnám daným novelou zákona č. 329/2011 Sb. , tedy změnám v přiznávání průkazů osob se zdravotním postižením,  v příspěvku na mobilitu a příspěvku na zvláštní pomůcku. Dále pak zmíníme změny v zákoně o sociálních službách (týkající se využití příspěvku na péči) a zrušení regulačního poplatku za pobyt v nemocnici.

Nová kritéria pro přiznání průkazů OZP (TP, ZTP či ZTP/P)

Od 1.1.2014 se opět mění kritéria pro přiznání jednotlivých průkazů osob se zdravotním postižením TP, ZTP a ZTP/P, a to opět na konkrétní zdravotní indikace dané vyhláškou č.  388/2013, přílohou 4, v účinném znění. Přesné vymezení naleznete např. ve Sbírce zákonů ZDE. „Staré“ průkazy OZP (přiznané dle kritérií platných do 31.12.2013) budou platit nejdéle do data 31.12.2015.

Změny v příspěvku na mobilitu

Nárok na příspěvek na mobilitu bude nově odvozen od vlastnictví průkazu ZTP či ZTP/P podle kritérií platných od 1.1.2014. Rozhodnutí o příspěvcích na mobilitu (dle legislativy do 31.12.2013) budou platit taktéž  nejdéle do 31.12.2015.  Od ledna bohužel platí u příspěvku na mobilitu podobné omezení jako již delší dobu platí u příspěvku na péči. Pokud je osoba CELÝ kalendářní měsíc ve zdravotnickém zařízení, příspěvek na mobilitu v ten konkrétní měsíc nenáleží. Osoba, které je příspěvek na mobilitu vyplácen může nově požádat ÚP o výplatu příspěvku ve „čtvrtletních splátkách“, tzn. vždy 1 x za 3 měsíce zpětně celkem 1200,-Kč.

Příspěvek na zvláštní pomůcku

Do zdravotních indikací pro přiznání příspěvku na zvláštní pomůcku bude doplněn zdravotní stav, kterým je „anatomická ztráta dolní končetiny ve stehně s možností oprotézování“, na tuto indikaci bude možné přiznat:
a) motorové vozidlo
b) speciální zádržní systém
c) schodišťovou sedačku včetně instalace
d) dodatečnou úpravu motorového vozidla
e) stavební práce spojené s uzpůsobením koupelny a WC

Zrušení poplatku za pobyt v nemocnici

Od 1.1.2014 se na základě rozhodnutí ústavního soudu ruší poplatek za pobyt v nemocnici, který do konce roku 2013 činí 100,-Kč/den. V současné době se vznikající koaliční vláda domlouvá ohledně budoucí podoby poplatků za pobyt ve zdravotnickém zařízení. Konečný stav jednání o budoucím vývoji legislativy v této oblasti není k datu vzniku tohoto článku bohužel znám.

Lucie Marková

[box type=“shadow“ align=“aligncenter“ width=“350″ ]Dotazy k tomuto článku prosím nevkládejte formou komentářů pod článek, ale použijte přímo formulář internetové poradny Ligy vozíčkářů ZDE: http://www.ligavozic.cz/poradna . Pracovníci poradny děkují za pochopení.[/box]