Partnerství a sex i s hendikepem – publikace pro sociální poradenství

16.12.2013

Jak pracovat se sexualitou klientů sociálních služeb? Jaké komplikace a odlišnosti doprovází v intimním životě různé typy postižení? Jaký vztah k sexualitě by měla mít sociální práce?

Otázky s tematikou intimního života lidí se zdravotním postižením se vynořují ve společenské i odborné diskuzi čím dál častěji. Veřejnost se ptá, odpovědí přibývá jen pomalu. Významným krokem pro začlenění tématu sexuality do těchto diskuzí je nová odborná publikace Mgr. Tomáše Drábka určená především pro sociální pracovníky. Na konci roku 2013 ji vydal Svaz tělesně postižených ČR. Její název je, jak to u odborných knih bývá, výstižný:   Partnerský a sexuální život osob se zdravotním postižením – publikace pro odborné sociální poradenství.

Publikace_obalka.indd

Autorem publikace je Mgr. Tomáš Drábek, sociální pracovník pražské poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory STP v ČR, o.s., který je také autorem vysokoškolských prací a několika odborných článků, v nichž se zabývá danou problematikou (např. Úloha osobní asistence v intimním životě tělesně handicapovaných aj.). Publikace v rozsahu 99 stran je rozdělena do několika částí. První část podává základní přehled o lidské sexualitě, významu partnerských vztahů a potížích, které přináší osamocený život jedince. Druhá část charakterizuje sociální práci ve vztahu k této problematice, zamýšlí se nad jejím pojetím a možnou specializací. Třetí část uvádí podstatné pokyny jak pro organizace, tak pro samotné pracovníky. Dále přináší vybrané strategie pro práci s klientovou intimitou a poskytuje určité návody – například pro oblast komunikace či sebereflexe pracovníka. Čtvrtá část je zaměřená na sexuální a partnerský život ve vztahu ke zdravotnímu postižení a pojednává o základních potížích, které jsou společné či specifické vzhledem k danému typu postižení. Pátá část nabízí přehled o možnostech podpory v rámci odborného sociálního poradenství, včetně užitečných odkazů na dostupnou literaturu. Šestá část přináší poznatky o možnostech dalšího vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách, včetně přehledu dostupných akreditovaných kurzů.

7-head-pic--petr-sikaTomáš Drábek neopomíjí setřídit a ujednotit například překážky hovoru o intimitě, požadavky na sociálního pracovníka, který by měl klientovi umět v rozvoji sexuality poradit, uvádí některé stereotypy, které je nutné společně s klientem překonat, rozebírá možnosti toho, jak by mohla organizace poskytující sociální služby tuto problematiku uchopit. Přehledně, stručně, ale velmi srozumitelně a jímavě píše autor o tématech, která zajímají všechny, tak, aby bylo možné tyto poznatky včlenit i do roviny sociální práce. Zároveň je kniha plná odkazů na další práce, na jednotlivé články a internetové portály a dikuze, které se tématem rovněž zabývají.

Kniha Partnerský a sexuální život osob se zdravotním postižením – publikace pro odborné sociální poradenství vznikla v rámci projektu „Problematika partnerského a sexuálního života osob se zdravotním postižením – publikace pro odborné sociální poradenství“, jež byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky a Vládního výboru pro zdravotně postižené občany.

Publikace byla začátkem prosince bezplatně distribuována všem poradnám pro osoby se zdravotním postižením, které poskytují činnosti v rámci odborného sociálního poradenství podle § 37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Přestože je publikace určena především pracovníkům těchto specializovaných poraden, je několik desítek výtisků na vyžádání bezplatně dostupných pro všechny ostatní zájemce (např. pracovníky jiných sociálních služeb), kteří chtějí nahlédnout do intimního života lidí se zdravotním postižením. Objednat si ji je možné na poštovní adrese (Tomáš Drábek, STP ČR, o.s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8) či na emailu tomas.drabek@svaztp.cz.  Publikace v plné kvalitě je navíc pro všechny další zájemce volně dostupná také v elektronické verzi na adrese: http://www.svaztp.cz/vvzpo/1371.

 

(Tomáš Drábek, tisková zpráva, ata)

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*