Září v asistenci bývá velmi náročné, klienti po prázdninách nastavují vysoko své požadavky, přitom část asistentů ještě nestačila ani vybrat dovolenou a vysokoškoláci asistující na dohodu dosud do Brna nedorazili, a tak je skutečně dobrá každá ruka a noha. Každý měsíc v letošním roce jsme odasistovali o několik set hodin více než nám ukládá povinnost příjemce dotace. Snažíme se prostě vyhovět klientům. Ale září se skutečně poněkud vymyká.

Pracujeme více než nám umožňuje objem dotace, čekáme, že bude stejně jako každý rok „dofinancování“, které nám přineslo vždy několik set tisíc korun na mzdy asistentů. Když nám však došly výsledky dofinancování v jednotkách tisíc korun, nevěřili jsme vlastním očím. Těch několik tisícovek nás rozhodně nespasí.

A tak nám nezbývá než nastalý problém řešit. Každá negativní situace je zároveň příležitostí ke zlepšení a nalezení nových řešení. Proto se snažíme asistence nejen redukovat, což je velmi nepříjemné pro všechny strany, ale hledáme jiné cesty jak pomoci. Asistence, které mají spíše charakter aktivizace a snahy zajistit si společenský kontakt, postupně přebírají kolegyně ze sociální rehabilitace. Které klienty podporují ve snaze najít dlouhodobě udržitelné řešení. Podobně přebírají i některé přesuny do školy, práce či za zábavou, a to u klientů, kde je šance pro dosažení kompetence pro samostatné zvládání přesunu bez nutnosti placené asistence. Dobrovolníků ve službách funguje v naší organizaci osm, pro nás je to velký pokrok, ale samozřejmě to zdaleka není dost, situace nás nutí tuto variantu podporovat co nejvíce.

Zároveň postupně navštěvujeme naše klienty , abychom se o asistenci pobavili, lépe poznali vzájemně svoji situaci a našli případné možnosti pro efektivnější využití asistentů, zvláště u klientů, kteří bydlí nedaleko sebe a mohou asistenta nějakým způsobem sdílet. Hledáme cesty k využití pomůcek nebo posílení soběstačnosti a zjednodušení průběhu služby. Snažíme se být v řešení této situace velmi aktivní.

Nezapomeňte, že vám v příštím týdnu budeme k dispozici v pavilonu A Brněnského výstaviště na tradiční akci Rehaprotex. Přijďte, budete vítáni.
Zdenek Škaroupka