Zvýšení důchodů v roce 2020

Od 1. ledna každého roku dochází k pravidelné valorizaci (navýšení částky) vyplácených důchodů, starobních, invalidních i pozůstalostních.

V roce 2020 bude částka důchodu navýšena následovně:

  • Základní výměra se zvýší o 220 Kč
  • Procentní výměra se zvýší o 5,2 % + 151 Kč

Pokud máte nárok na výplatu více důchodů (např. invalidní a vdovský/vdovecký), navýší se vám o 151 Kč částka procentní výměry toho důchodu, který je vám vyplácen v plné výši.

 

Příklad:

Částka invalidního důchodu v roce 2019 činí 6270 Kč, kolik bude částka tohoto důchodu v roce 2020?

6270 (částka ID v roce 2019) – 3270 (výše základní výměry ID v roce 2019) = 3000 (výše procentní výměry v roce 2019)

3270 + 220 = 3490 (výše základní výměry v roce 2020)

3000 x 1,052 = 3156

3156 + 151 = 3307 (výše procentní výměry v roce 2020)

 

3490 + 3307 = 6797 (částka ID v roce 2020)

6797 – 6270 = 527 (částka zvýšení důchodu v roce 2020)

 

Přechod z invalidního do starobního důchodu

Pro přechod z invalidního do starobního důchodu existují dvě možnosti:

  1. a) Podání žádosti o řádný starobní důchod při dosažení důchodového věku, popř. o starobní důchod před dosažením důchodového věku („předčasný“ SD) – částka starobního důchodu se v tomto případě počítá běžným způsobem (tedy z výdělků za rozhodné období). Pro přiznání starobního důchodu je v tomto případě třeba splnit také potřebnou dobu důchodového pojištění, tedy odpracované roky.

Pokud vyjde nově vypočtená výše starobního důchodu nižší než výše vašeho dosavadního invalidního důchodu, ČSSZ starobní důchod nepřizná a ponechá vám nadále vyšší důchod invalidní. Pokud by vám byl pak stupeň invalidity snížen (případně zcela odebrán invalidní důchod), můžete o starobní důchod znovu zažádat a výše důchodů budou znovu porovnány.

Tento „srovnávací výpočet“ lze provést na základě žádosti o starobní důchod i po dosažení 65. roku věku (tedy i po automatickém převedení do starobního důchodu – viz bod b)

  1. b) Automatické převedení do starobního důchodu – nárok na invalidní důchod zaniká dosažením 65 let; dnem dosažení 65. roku věku vám automaticky vznikne nárok na důchod starobní. Takový starobní důchod automaticky náleží ve stejné výši, v jaké náležel dosavadní invalidní důchod, nezohlední se tedy výdělky dosažené po dobu pobírání invalidního důchodu; nezjišťuje se splnění doby důchodového pojištění (v praxi se jedná v podstatě pouze o „přejmenování“ důchodu)

 

Zvýšení částky invalidního důchodu, pokud při jeho pobírání pracujete

„Pobírám invalidní důchod a zároveň pracuji, po jaké době si můžu nechat přepočítat částku invalidního důchodu?“

 S touto otázkou se v různých obměnách setkáváme v Poradně pro život s postižením poměrně často, odpověď je však bohužel vždy stejná: Částku invalidního důchodu je možné přepočítat pouze v případě, že se mění stupeň invalidity, výdělky za dobu pobírání ID se však v přepočtu částky ID nezohledňují – přepočet částky ID se provádí pouze pomocí přesně daných přepočtových koeficientů. Výdělky za dobu, kdy jste pobírali ID, budou zohledněny až při výpočtu částky vašeho starobního důchodu.

 

Mgr. Kateřina Bulantová
725 928 833, katerina.bulantova@ligavozic.cz

Poradna pro život s postižením