Chodím rád do práce, rád potkávám svoje kolegy a záleží mi na tom, aby se cítili podobně. Zdá se mi, že je to nejdůležitější zpráva z Ligy. 

A na pozadí této skutečnosti odvíjí se další děje. V magistrátní zasedačce proběhlo setkání na téma „chráněné bydlení“. A protože nás toto téma velmi zajímá, byli jsme tam. Jednak proto, abychom vyslechli zkušenosti kolegů, kteří už chráněné bydlení provozují, ale hlavně proto, abychom velmi silně projevili naše odhodlání chráněné bydlení otevřít. A taky proto, abychom představili, jak o celé věci přemýšlíme a co máme v plánu. To bych teď rád nastínil i tady. 

Chceme být specialisty na osamostatnění člověka (výzva, že?). Proto postupně implementujeme aktivity vedoucí k dosažení kompetencí pro samostatný život do našich stávajících služeb, zejména do sociální rehabilitace. Připravujeme se na práci s celou rodinou nejen s klientem. Velký význam vidíme ve vzniku tzv. tréninkového bytu. Ten budujeme přímo na Lize. Jedná se o prostor, kde bude možné cíleně nacvičovat jednotlivé úkony, které jsou pro samostatný život nezbytné. Včetně setrvání sama se sebou bez dozoru starostlivé matky. Tréninkový byt bude naplněn technologií umožňující nastavovat pracovní plochy, madla, záchodovou mísu… Každý klient si může s podporou „bariéristy“ Adama Erbena i s pomocí asistenta soběstačnosti Petra Stillera vyzkoušet přesné nastavení čehokoliv. Bude tedy odcházet se seznamem úprav svého vlastního bytu. Žádný pokus omyl, vše ověřeno. Vybudování tréninkového bytu předpokládáme během letošního roku. Držte nám pěsti. Připravujeme se také na komunitní chráněné bydlení. Velmi se na to těšíme.  Už méně se těšíme na jednání s úředníky o přidělování bezbariérových bytů a o jejich dalším budování. Ale až přijde čas, bude nezbytné se tomu věnovat.

Samostatnost podporuje také pravidelné kondiční cvičení. Největší kancelář na Lize už není kancelář, je to tělo-cvična. Zatím zde cvičí a potí se jen naši zaměstnanci s postižením. Cvičení je směřováno k dosažení vyšší míry sebeobsluhy – cílené posilování a procvičování kloubní pohyblivosti, vertikalizace a chůze v bradlech. Jen co posbíráme více zkušeností, nabídneme cílené cvičení také klientům osobní asistence a našich dalších služeb. V brzké době otevřeme naši tělocvičnu také zájemcům o „šlapání“ na motomedech. Bude možné také „postát“ ve vertikalizačním přístroji nebo „špacírovat“ mezi bradly.

A samozřejmě poklábosit a vypít kávu v naší nové, rodící se pidikavárničce, to se rozumí samo sebou.

Těším se, že se budeme vídat. To je totiž to nejdůležitější. 

 

Zdeněk Škaroupka