Senát ČR na svém jednání 14. 8. 2019 schválil novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Novela rozšiřuje okruh zdravotních indikací, na které je možné získat příspěvek na zvláštní pomůcku a mění podmínky pro stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla.

Novelu zákona nyní musí ještě podepsat prezident ČR, poté může být zveřejněna ve Sbírce zákonů. Novela by měla být účinná (měla by platit) od začátku šestého měsíce od zveřejnění ve Sbírce zákonů – pokud tedy novela bude podepsána prezidentem a poté zveřejněna ve Sbírce zákonů v září, měla by být účinná od 1. března 2020

Vaše žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku bude podle nových pravidel posuzována pouze v případě, že bude podaná až po datu, od kterého bude novela zákona účinná. Pokud podáte žádost dříve, bude posouzena podle nyní platných pravidel.

Okruh zdravotních indikací pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla se rozšiřuje o „anatomické ztráty horních končetin na úrovni obou zápěstí a výše nebo vrozené či získané vady obou horních končetin s úplnou ztrátou základní funkce obou rukou (úchopu a přidržování) závažně narušující posturální funkce těla“.

Zdravotní indikace pro nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku obecně se rozšiřují o zdravotní postižení interní povahy (onemocnění srdce, cév, plic) způsobující těžké omezení pohyblivosti.

Výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla bude nově stanovena takto:

  • 200 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných nižší nebo roven šestnáctinásobku částky životního minima jednotlivce nebo životního minima společně posuzovaných osob podle zákona o životním a existenčním minimu nebo je-li tento příspěvek poskytován nezletilé osobě,
  • 180 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než šestnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven sedmnáctinásobku této částky,
  • 160 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než sedmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven osmnáctinásobku této částky,
  • 140 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než osmnáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven devatenáctinásobku této částky,
  • 120 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než devatenáctinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a), avšak nižší nebo roven dvacetinásobku této částky,
  • 100 000 Kč, je-li příjem osoby a příjem osob s ní společně posuzovaných vyšší než dvacetinásobek částky životního minima uvedeného v písmenu a).

 

Zrušení karenční doby u náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

S účinností od 1. 7. 2019 zaměstnavatelé opět vyplácejí náhradu mzdy nebo platu při dočasné pracovní neschopnosti již od prvního dne trvání dočasné PN – došlo tedy ke zrušení tzv. karenční doby, tedy výplaty náhrady mzdy až od 4. dne dočasné PN. Nadále ovšem platí, že náhrada mzdy je vyplácena pouze za pracovní dny.

Náhrada mzdy je zaměstnavatelem vyplácena v prvních 14 dnech dočasné PN, od 15. dne dočasné pracovní neschopnosti je pak Českou správou sociálního zabezpečení vypláceno nemocenské. Nemocenské je vypláceno za kalendářní dny – tedy za dny pracovní, nepracovní a za svátky.  

Mgr. Kateřina Bulantová, Liga vozíčkářů, z. ú.

Tel. 725 928 833, e-mail katerina.bulantova@ligavozic.cz