Pacientská rada pomáhá vytvořit nový systém poskytování a úhrady pomůcek

1.5.2018

foto: David Bruner

na otázky odpovídá Hana Sixtová z České asociace paraplegiků (CZEPA)

Ministerstvo zdravotnictví o jejím zřízení uvažovalo několik let, ale ustavičně tento krok odkládalo. Nakonec se k němu odhodlalo loni: vznikla Pacientská rada, o níž pojednává následující rozhovor.

 

Co vlastně Pacientská rada je? Proč vznikla a jak často se schází?

Jde o stálý poradní orgán na Ministerstvu zdravotnictví, který nechal loni zřídit ministr Miloslav Ludvík. Organizace lidí s postižením a nemocemi tam jednaly už delší dobu předtím, ale až on dal jejich aktivitě ucelenou, koncepční podobu. Rada má 24 členů: vesměs jde o zástupce významných pacientských organizací vybrané na základě přísných kritérií.

Kandidátů bylo mnohem víc a pro jejich zvolení byla důležitá i podpora od ostatních neziskovek. Zdeňku Faltýnkovou z naší České asociace paraplegiků, velmi zkušenou fyzio a ergoterapeutku specializovanou na spinální problematiku, podpořilo také Centrum Paraple a brněnské ParaCENTRUM Fenix.

Pacientská rada vznikla s důrazem na co nejvyrovnanější zastoupení lidí s různými nemocemi a postižením. Jejím hlavním posláním je zprostředkovávat podněty pacientů a vyjadřovat se k navrhovaným opatřením. Ustavující zasedání Rady se konalo loni v říjnu. Čtyřiadvacet členů se má setkávat minimálně 4x ročně, ale v současnosti jednání probíhají mnohem intenzivněji.

S nominací paní Faltýnkové coby zástupkyně lidí s poraněním míchy jste nejspíš počítali od chvíle, kdy ministerstvo oznámilo svůj záměr…

Ano, usilovali jsme o to, aby právě ona byla do Rady zvolena. Získali jsme pro tento úmysl podporu od všech neziskovek zaměřených na vozíčkáře s poškozením míchy. Finální výběr a jmenování členů provedl přímo ministr zdravotnictví.

Zdenka Faltýnková už poradila mnoha lidem, jak správně sedět na vozíku. foto: David Bruner

Jaký je nyní stěžejní úkol Rady, čím se nejvíc zabývá?

Prioritou je novela zákona o veřejném zdravotním pojištění. Ústavní soud nařídil, že musí být do konce roku schválena parlamentem, aby se zabránilo například riziku, že pacienti budou muset od ledna na dosud plně hrazené pomůcky povinně doplácet. Rada, respektive mnozí její členové se proto nyní scházejí téměř každý týden: připravují a připomínkují různé materiály. Je nutné zmínit, že v rámci Rady ještě fungují různé interní pracovní skupiny zaměřené na jednotlivé aspekty chystané novely.

 

Na čem konkrétně se podílí paní Faltýnková?

Snaží se vytvořit optimální nové zařazení kompenzačních a zdravotních pomůcek v takzvaném kategorizačním stromu. Právě teď je šance se k tématu zevrubně vyjádřit a bojovat o lepší legislativní podmínky i pro lidi s ochrnutím, většinou po úrazu páteře.

Paní Faltýnková je právě členkou jedné z těch skupin, která vyjednává s úředníky z ministerstva, zástupci pojišťoven i odborných lékařských společností. A samozřejmě je v kontaktu s Českou společností pro míšní léze, Českou urologickou společností, odbornou lékařskou společností pro rehabilitační a fyzikální medicínu, Unií fyzioterapeutů a Českou asociací ergoterapeutů.

Může vaše zástupkyně v Radě sama prosazovat palčivá témata, třeba s neexistenci ucelené rehabilitace nebo bariéry v nemocnicích na běžných pacientských odděleních?

CZEPA deklaruje na svých webových stránkách, že nám může kdokoli dávat podněty a upozorňovat na problémy. Reagujeme na každou připomínku, kritiku či návrh. Ostatně, když byla paní Faltýnková nominována do Pacientské rady, museli jsme k tomu vytvořit materiál o třech krátkodobých a třech dlouhodobých cílech, které bychom chtěli v jejím rámci řešit… Protože poskytuje odborné poradenství jednotlivcům s tělesným postižením, ví, co je trápí. Vyhodnocuje také informace od našich členů, návštěvníků našich webovek nebo z komunitního portálu Vozejkov a některé pak používá jako argumenty při jednáních.

Můžete uvést alespoň některé cíle, které považujete za důležité?

Jde třeba o souběh pomůcek pro jednoho pacienta, hlavně o souběh elektrického a mechanického vozíku, či způsob jejich úhrady. Snažíme se také prosadit nižší doplatky na kompenzační pomůcky. Velkým problémem je vlastnictví pomůcek: běžně se stává, že i když si člověk zaplatí většinu ceny vozíku, musí ho po odepsání vrátit zdravotní pojišťovně a nikdo mu nevrátí vynaložené peníze. Naše klienty také dlouhodobě trápí nedostatečný počet hrazených inkontinenčních pomůcek.

Důležitým tématem je i legislativní podpora zdravotní péče v přirozeném sociálním prostředí pacienta: lidé poskytující sociální služby nemůžou „oficiálně“ provádět nutné zdravotnické úkony jako vyprazdňování nebo cévkování. V mnoha lokalitách přitom není dostatek registrovaných poskytovatelů zdravotní péče. Takže ty úkony běžně dělají třeba rodiče či sourozenec pacienta, ale když například zestárnou a nemají tolik sil, nastane krizová situace.

Zveřejňuje Pacientská rada souhrnné výstupy o své činnosti?

Jednání Pacientské rady foto: archiv Ministerstva zdravotnictví ČR

Na webovkách ministerstva se v záložce Pacientské organizace občas objeví tisková zpráva. Ale jednání zatím probíhají většinou v režimu utajení, takzvaně za zavřenými dveřmi. Členové Rady jsou vázání mlčenlivostí, takže konkrétní informace, třeba návrhy jednotlivých částí zákona zveřejní ministerstvo. Jistě to udělá, jakmile to bude možné.

V oblasti kompenzačních pomůcek pro lidi se zdravotním postižením jde technický pokrok rychle dopředu. Přitom vyhláška, respektive její příloha, umožňuje úřadu práce poskytnout příspěvek na stále stejné standardní pomůcky a nezohledňuje novinky jako třeba elektropohon k mechanickému vozku…

Naše sociální pracovnice Dominika Horáková se na začátku února zúčastnila zasedání Výboru pro sociální politiku v Poslanecké sněmovně, kde byla i ministryně práce Jaroslava Němcová. Jeden z dotazů se týkal právě toho, jak bude ministerstvo reagovat na vývoj informačních technologií a pomůcek umožňujících lidem s tělesným postižením ovládat počítač a internet.

Paní Němcová konstatovala, že záměrem jejího úřadu je reagovat na vývoj asistivních technologií  pro osoby s těžkým handicapem žijící v domácím prostředí. V praxi by to mělo znamenat rozšíření okruhu zvláštních pomůcek, na které může úřad práce poskytnout příspěvek.

Ministři zdravotnictví a práce a sociálních věcí se již několikrát sešli kvůli bližší spolupráci a také při Pacientské radě vzniká pracovní skupina k řešení témat, která jsou na zdravotně-sociálním pomezí. CZEPA do této skupiny nominovala Zdeňku Faltýnkovou a ředitelku asociace Alenu Jančíkovou.

 

  • Seznam všech členů Rady, její statut a jednací řád jsou zveřejněny na odkazu https://www.mzcr.cz/dokumenty/pacientska-rada-jmenovani-clenu_14328_910_1.html.
  •  Pro více informací o Pacientské radě kontaktujte Ministerstvo zdravotnictví ČR, odbor komunikace s veřejností , telefon 224 972 166, e-mail: tisk@mzcr.cz.
  • Jakékoli podněty zaměřené na život člověka s poraněnou míchou můžete sdělit e-mailem na adresu czepa@czepa.cz, telefonicky na číslo 775 980 952 nebo na komunitním portálu Vozejkov.

Miloš Pelikán

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*