Pamatuji si, že založit neziskovou organizaci, která pracuje ve veřejném prostoru, bývalo jednoznačně vnímáno jako záslužná a Bohulibá činnost. V mojí paměti jsou neziskovky, které se věnují sociálním službám, dětským programům, ekologii… Proto byly neziskovkám nastaveny jednodušší a snesitelnější podmínky existence včetně nejrůznějších dotačních příležitostí. Neziskovky pracovaly a mnohé dosud pracují ve prospěch českých lidí a potažmo i ve prospěch české společnosti.

Trvalo poměrně dlouho, než si neziskovky vybudovaly svoje místo na slunci a začlenily se jako téměř plnohodnotná složka veřejného prostoru. Úředníci i politici pochopili, že sdružení občané mohou podávat profesionální obecně prospěšné výkony i bez zřizovatele, a to mnohdy velmi efektivně.

Jenže i politici a lobbisté pochopili, že je možné využít těchto snesitelnějších podmínek k životu pro svůj byznys nebo přesměrování peněz. Odtud byl jen krok k nekalému „využívání“ dotačního systému. Poté se na scéně objevily evropské dotace v řádech desítek miliónů a „výlov“ peněz v neziskovém rybníku byl rázem jedním z nejatraktivnějších bysnysů vůbec. Bohužel ke škodě všech poctivých neziskovek, které se nestačí divit, jak jsou nyní vnímány a mnohdy házeny do jednoho pytle se „zlatokopy“ v tomto sektoru. 

A vývoj jde ještě dál. V poslední době jsme svědky toho, že neziskovky přímo zasahují do politiky. Zcela záměrně mění poměr politických sil a v mnoha případech i politické reprezentace, a to vše ve jménu obecného „blaha, dobra a demokracie“. Těžko hledat větší protimluv.

Každý výkyv ve vývoji neziskovek, každý stupínek, kterým se odkloní od svého původního účelu je reflektován politickou reprezentací, která má tendenci dostat neziskovky pod kontrolu, zhoršit jejich snesitelnější podmínky k životu, snížit jejich narůstající politickou zločinnost. Tak se objevují nejrůznější opatření vtělovaná do zákonů, dotačních systémů, daňových směrnic. Politicko – úřednický moloch neumí nic jiného. Všechna tato opatření se dotýkají pochopitelně všech neziskovek bez rozdílů. A tak organizace poskytující sociální služby, dodržující zákony a ustanovení všech dotčených subjektů, dýchají nepoměrně tíže než politické neziskovky. Ty bez jakékoli vymahatelné odpovědnosti za konkrétní lidské osudy, pracují pro toho, kdo jim zaplatí, s obrovskou arogancí a mocí lidské osudy na dlouho do budoucnosti ovlivňovat. Prostě jen požádají o větší dotaci z Norských fondů, od Open Society Fund a jim podobných „hlídačů“ správného směřování společnosti. 

Do této skupiny opatření patří i vyhlášení ministryně financí o zpětném proplácení evropských dotací neziskovým organizacím. Tedy napřed svůj záměr realizuj ze svého nebo z úvěru, a pak ti to možná uznáme a zaplatíme. Vůbec nejsem zastáncem dotací EU, ale toto opatření znamená, že na dotace neziskovky našeho typu prostě nedosáhnou. Nezískají úvěr, nebudou ho moci platit ze svých běžných zisků, atd. O to větší pole působnosti budou mít právě politické neziskové organizace pracující na zakázku a s podporou cizích subjektů. 

Od nového dotačního období EU si tudíž nic neslibuji, netěším se na ně a myslím, že vedle hledání jiných zdrojů finančních prostředků bude potřeba, abychom se v budoucnu co nejsilněji profilovali jako nepolitická, možná lépe apolitická organizace, která, ač patří mezi neziskovky, se snaží býti ziskovou. Protože každý dobrý hospodář musí tvořit zisk nezbytný pro zavádění novinek, obnovu stárnoucího inventáře a motivaci svých zaměstnanců. Pracujeme s politiky celého spektra, bez sebemenší ambice ovlivňovat silové karty politického prostoru s jediným cílem, pomáhat a pracovat pro skutečné jednotlivce, usnadňovat jim jejich cestu a objevovat s nimi jejich potenciál.

Zdeněk Škaroupka