DOTAZ: 

Paní K jela do Břeclavi s dětmi. Zaparkovala na místě vyhrazeném pro vozíčkáře. Za oknem auta nechala na viditelném místě parkovací průkaz. Když se vrátila od doktora, byla velice překvapena, že našla zprávu o pokutě. Následně se dozvěděla, že město Břeclav vydalo nařízení o zpoplatnění parkování  pro vozíčkáře. Již několik let parkuje na místech určených pro vozíčkáře, nikdy nic neplatila a zajímá ji, zda je postup města Břeclav v souladu se zákonem. Jak to tedy je? 

 

ODPOVĚĎ: 

Paní K má parkovací průkaz, který umožňuje parkování na vyhrazených parkovacích místech. Neznamená automaticky, že parkování je pro jejich držitel zdarma. Zákon o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. stanovuje v ust. § 67 zvláštní podmínky pro osoby zdravotně postižené, které vlastní parkovací průkazy. Tento ani žádný jiný zákon ale nestanovuje právo neomezeného či bezplatného stání pro osoby se zdravotním postižením. Je-li majitelem parkoviště obec, může o podmínkách parkování pro osoby se zdravotním postižením rozhodnout obecně závaznou vyhláškou. 

Je proto důležité, aby se majitelé parkovacího průkazu podívali na parkovišti a zjistili, co je napsané na automatu nebo na dodatkové tabuli, viz foto automatu. Na automatu parkoviště, jehož provozovatelem je město Břeclav, není nikde uvedené, že zdravotně postižené osoby mají nějaké výhody. Vhodné na tomto místě dodat, že i na soukromých parkovištích se musí řidič řídit pokyny, které si soukromý provozovatel nastaví.

 

Možnosti speciální úpravy pravidla pro parkování osob se zdravotním postižením využilo i město Břeclav, když vydalo nařízení č. 7/2018. Zatímco v minulosti se i na držitele parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením vztahovala povinnost za parkování v lokalitách zpoplatněného stání platit, nyní mají možnost si zakoupit přenosnou parkovací kartu, která je bude opravňovat k parkování po dobu dvou hodin na místech vyhrazených pro invalidy zadarmo.

Podmínkou uplatnění bezplatného stání na placeném parkovišti v Břeclavi je umístit za čelním sklem vozidla:

– platný parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou;

– předplatní parkovací kartu;

– parkovací hodiny s vyznačením času příjezdu vozidla.

 

Parkovací kartu lze zakoupit v budově Městské policie Břeclav na Správě parkovacích karet. Cena parkovací karty je 400 Kč/rok. K výdeji parkovací karty se předkládají tyto doklady:

– občanský průkaz žadatele;

– platný parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou;

– vyplnění žádosti o vydání předplatní parkovací karty ZTP/P.

 

Z výše uvedeného tedy pro paní K vyplývá, že bude muset pokutu uhradit. 

 

SHRNUTÍ

Žádný zákon nestanovuje právo neomezeného či bezplatného stání pro osoby se zdravotním postižením. Vlastnictví parkovacího průkazu dává oprávnění parkovat na místě vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením. Při příjezdu na parkoviště je proto nutné kromě umístění parkovacího průkazu na viditelné místo, podívat se co je napsané na automatu nebo na dodatkové tabuli. Zde se majitel průkazu dozví, zda obec či soukromý provozovatel dává osobám se zdravotním postižením výhody pro parkování, které mohou spočívat i v tom, že parkování je pro ně zdarma. 

JUDr. Marcela Fryštenská