Neziskovky se učí fungovat jako firmy už dlouhá léta. Pověstné „natažené ruce“ už dávno nejsou realitou, snažíme se světu ukázat, že umíme nejen brát, ale i dávat. Marketing už nevnímáme jako doménu komerčního sektoru, je to standartní součást naší práce.

A protože je Liga vlastně firma jako každá jiná, je nutné ji také profesionálně spravovat, řídit vztahy se zákazníky (u nás spíše klienty, partnery, spolupracovníky, dobrovolníky…), efektivně mezi sebou sdílet informace. Dlouho jsme se pídili po spolehlivém nástroji, který by umožnil vzájemnou komunikaci desítek našich zaměstnanců, sjednotil všechny záznamy z mnoha projektů, jednání, intervence u klientů, údaje, kontakty a který by navíc dokázal zvládnout specifika sociální práce. Stálo to doslova roky hledání. Díky vstřícnému kroku firmy eWay System s.r.o jsme snad na konci a můžeme se pustit do práce, můžeme vyrazit na cestu za novou Ligou. 

Dokážeme lépe směrovat naše klienty na cestě k samostatnosti

Jak nám eWay, nástroj řízení vztahů se zákazníky i dlouhodobé strategie pomáhá? Na to nejlépe odpoví Kateřina Uhlířová, vedoucí Poradny pro život s postižením. Poradna v eWay, stejně jako i jiné sociální služby, totiž nově spravuje veškerý svůj chod (databáze stovek klientů, záznamy intervencí, počítání odvedené práce, obsílky, úkoly z porady, kalendář, plánování atd.). 


Jak se změnila vaše práce před a po zavedení eWay?
Je to ještě poměrně krátká doba na větší srovnávání, ale za sebe mohu sdělit, že je to změna k lepšímu. Myslím si, že je dobré mít jednotný systém pro všechny.

Kateřina Uhlířová na výletě s klienty Centra denních služeb Ligy vozíčkářů

Pomáhá propojení práce k efektivnější pomoci klientům? Usnadní casemanagement? (pozn. editora: práce s klientem napříč různými sociálními službami)
Tím, že služby vidí všechny evidované klienty a jejich Deníky, je/bude snadné se podívat na historii práce s jednotlivými klienty. Myslím si, že to casemanagement usnadní, protože uvidíme, co s klientem řešili kolegové, jaké služby využil s jakými výsledky, a podle toho lze pak domlouvat další postup práce s ním. Uvedená historie pak může sloužit jako podklad např. při individuálním plánování a klient může sám získat přehled a připomenout si, co všechno udělal a co za určitou dobu zvládl. Například při hledání práce, při řešení vhodného bydlení, při jednání s úřady o přidělení kompenzačních pomůcek atd.

Promítá se i nějak zavedení eWay do celkového směřování a vize Ligy?
Cílem v tomto směru je, aby se klienti jednotlivých služeb stali klienty Ligy a systém eWay k tomu má dopomáhat. Jednotlivé sociální služby často mají společného klienta, a tím, že bude zavedený v systému a pod ním budou navázány Deníky jednotlivých služeb, bude přehledně vidět společná práce. Takže ano, promítá.

Které funkce eWay ve své práci v Poradně uplatňujete nejvíc?
Základem je zadávání Kontaktů, Společností a vytváření Deníků. V případě, že se obrátí zájemce o službu na kolegyni, která zprostředkuje prvotní kontakt a seznámí zájemce se službami, vytvoří podle zakázky zájemce Úkol pro další kolegy z jiných sociálních služeb. Méně často (zatím) ukládáme Dokumenty (např. dopis klientovi, evidenční list zájemce ad.).

Ušetří vám tento systém, který propojí vaši práci s prací vašich kolegů, čas? Dá se rozdíl vyčíslit?
Myslím si, že čas ušetří, ale nedokážu to nějak vyčíslit.

Měly jste s kolegyněmi ze zavedení eWay nějakou obavu? Potvrdila se?
Za začátku mi to přišlo trochu složité oproti původnímu evidenčnímu systému a samé klikání, ale po zadávání mnoha kontaktů a deníků už mi to tak nepřijde.

Dá se třeba i říct, jestli vás práce, která využívá nástroje eWay, baví?  
To asi tvrdit nemohu, je to prostě součást práce, i když je zajímavé objevovat jeho možnosti.

 

eWay-CRM musí skvěle fungovat jak ve velkých firmách, tak v neziskové organizaci

Zajímavé je taky podívat se na tuto báječnou spolupráci z druhého úhlu pohledu. Proč společnost eWay System s.r.o. podporuje právě Ligu? Jaké má zkušenosti s neziskovkami a co vlastně obnáší takové rozhodnutí řídit vztahy se zákazníky i celou firmení strategii prostřednictvím nástrojů softwaru eWay-CRM? Na to jsme se zeptali Kateřiny Rosové, marketingové manažerky firmy.


[box type=“info“ ]CRM je zkratka z anglického „customer relationship management“, česky tedy „řízení vztahů se zákazníky“.
Z definice je to dlouhodobá firemní strategie zaměřená na budování solidních a oboustranně prospěšných vztahů s klienty.
CRM software je potom nástroj, který výše zmíněné pomáhá realizovat. A tím je právě eWay-CRM.
eWay-CRM je CRM uvnitř Microsoft Outlooku. Pomáhá společnostem po celém světě snadno řídit zákazníky, obchodní příležitosti a projekty. Systém je oblíbený právě pro svou plnou integraci s Outlookem, na který je většina firem zvyklá a lidé tak pracují nadále ve známém prostředí.[/box]

Kateřina Rosová, eWay System s.r.o.

Jaká byla motivace podporovat Ligu vozíčkářů?
To je jednoduché, činnosti Ligy vozíčkářů jsou nám velice sympatické a jsme hrdí, že se s takovou organizací může jméno našeho produktu spojovat.

Jak se zatím daří implementace systému do Ligy? Jsou zde různá specifika – ochrana soukromí klientů, case management, výpočty hodin práce sociálních pracovníků….
Práce s Ligou a zejména pak osobní setkání jsou vždy velmi příjemná. Miriam, projektová manažerka, která má za úkol implementaci v jednotlivých firmách, si pochvaluje spolupráci s Blankou Pezlarovou, panem ředitelem i celým týmem. „Je zde vždy úžasná atmosféra a milí lidé. Implementační meeting s týmem byl konstruktivní a společně jsme vymysleli, jak eWay-CRM používat.“
Proběhl tu malý development aplikace, konkrétně se jednalo o úpravu deníků. Tady bylo třeba, aby se automaticky počítala doba a počet kontaktů a intervencí u klientů. Momentálně je ukončena první fáze implementace. Nyní probíhá fáze druhá, jejímž smyslem je integrace ekonomické části, tedy systému Keloc, který Liga používá. U toho využíváme naše API.
Systém je nastavený bezpečně tak, že informace o klientech vidí pouze ti zaměstnanci, kteří data potřebují ke své práci (mají klienta na starosti).

Liší se nějak vaše spolupráce s firmami a neziskovkou?
Když pomineme finance tak v podstatě nijak významně. Stejně jako ve firmě byl zapotřebí implementační meeting a určité ohýbání funkcí našeho produktu prostřednictvím API.
Aby měla spolupráce smysl, eWay-CRM musí skvěle fungovat jak ve velkých i malých firmách, tak v neziskové organizaci. Máme pro to vyvinutý speciální systém implementace, který se dokáže přizpůsobit každému zákazníkovi.

Co je podle vás největší výhoda používání nástrojů jako je eWay-CRM?
CRM nástroje neuvěřitelně pomáhají s organizací a přehledností práce. Všechna data jsou na jednom místě a nic nemusíte složitě hledat, na nic nezapomenete. Na to jsou tu také připomínky a různé automatické procesy, které se odehrávají samy a vy na ně nemusíte myslet. Klientům tak šetříme čas i lidské zdroje. Práce řízená skrze CRM je zkrátka efektivnější. Dalším důležitým bodem je snadná integrace s celou řadou systémů, v nichž si naši klienti vedou třeba účetnictví.

Je nějaký předpoklad, kdo je připraven na to nástroje CRM efektivně používat?
eWay-CRM je velice „user friendly“, takže věříme, že úplně každý. Výhodou je samozřejmě znalost prostředí Microsoft Outlooku. V eWay-CRM ale nabízíme různé tréninky a školení, k dispozici jsou také oblíbené „how to“ články, kde si uživatelé mohou snadno dohledat, co se jak dělá.

[box type=“shadow“ ]

Kateřina Rosová pracuje pro eWay-CRM na pozici marketingové manažerky. Náplň její práce je různorodá. Z velké části ji tvoří tvorba obsahu v češtině a angličtině, a to zejména pro web, blog a sociální sítě. Jsou to například rozhovory s klienty či zaměstnanci, různé výukové tipy pro uživatele. Dále je to správa sociálních sítí a kampaní a různé PR aktivity. V práci ji především baví, že se každý den naučí něco nového.
Kontakt na tým eWay-CRM: 222 560 344, info@eway-crm.cz

[/box]

Aneta Vidurová