BIVŠ: O vysokoškolském studiu zdravotně postižených se bude jednat v Liberci

24.9.2014

238x77xloga.png.pagespeed.ic.ixc9SUtU84Dá se na vysokých školách v České republice studovat bez bariér? Jaké možnosti vzdělávání nabízejí studentům se zdravotním postižením tuzemské univerzity? Dostávají potřebnou péči a berou se v potaz jejich specifické potřeby?

A jak je to jinde ve světě, například v Rakousku, Polsku či Austrálii? Na tyto a další otázky se bude snažit odpovědět odborná konference „Vysokoškolské studium bez bariér“, kterou 25. a 26 září pořádá Technická univerzita v Liberci (TUL) díky projektu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OPVK) financovanému z Evropského sociálního fondu (ESF). Na akci vystoupí i zástupci Bankovního institutu vysoké školy (BIVŠ).

I když v České republice neexistují oficiální čísla, kolik na tuzemských univerzitách studuje lidí se zdravotním postižením, z dostupných informací je zřejmé, že se zapojení hendikepovaných do běžného života postupně zlepšuje. Rektor pořádající Technické univerzity v Liberci Zdeněk Kůs říká: „Analýza z roku 2010, kterou si nechalo zpracovat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odhaduje, že by lidí se specifickými vzdělávacími potřebami mohlo být na našich vysokých školách kolem 0,15 až 0,45 %. Důležité je, aby se zdravotně postiženým či zdravotně znevýhodněným univerzity vytvořily vhodné podmínky pro bezproblémové studium a přitom se k nim ostatní chovali přirozeně a bez předsudků. O to se u nás v Liberci snažíme, máme bezbariérové přístupy, učebny, poskytujeme, potřebné poradenství, prostě bereme studium bez bariér jako přirozenou součást a nedílnou nabídku slušné společnosti.“

„Nejen ve vzdělávání jsou peníze ´až na prvním místě´“, říká rektor Bankovního institutu vysoké školy Pavel Mertlík a dodává: „Každý rok jen Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podporuje přístupnost vysokoškolského studia lidí se zdravotním postižením zhruba 45 miliony korun ze státního rozpočtu, další finanční prostředky pak jdou z evropských dotací i soukromých zdrojů. Bez nich by to nešlo, například bezbariérové úpravy jsou finančně velmi náročné. Zvlášť v historických budovách, kde sídlí tradiční státní univerzity. U nových objektů, jako má třeba budova Bankovního institutu v pražských Stodůlkách, to bývá jednodušší, protože se zpravidla od začátku myslí na přístupnost pro všechny.

Bezbariérovost vysokoškolského studia by se mohla zvýšit, pokud by se odstranily stávající duplicity financování systému, sdílely kvalitní nápady i zkušenosti a existoval jednotný informační systém. Portál, kde by na jednom místě byl dostupný ucelený přehled o studiu zdravotně postižených s informacemi pro studenty, školy, poskytovatele služeb, neziskové organizace, stát, veřejnou správu a další subjekty.

V České republice žije v současné době zhruba jeden milion osob se zdravotním postižením (OZP). 60 849 z nich na konci letošního června nemělo práci a tvořilo tak 11,3 % z celkového počtu uchazečů o zaměstnání na Úřadu práce ČR.

Při hledání pracovního uplatnění hraje významnou roli právě vzdělání. I proto Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání (NUV) připravuje koncepci speciálního vzdělávání. Podle „Zprávy o plnění opatření Národního plánu vytváření rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2014“ by měla být hotová do konce letošního roku.

Zdroj: http://www.parlamentnilisty.cz

 

 

 

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*