Na konci května jsme na stránkách časopisu Vozíčkář poprvé informovali o tom, že ač Úřad práce v Brně vlastní novou bezbariérovou budovu v centru Brna na ulici Polní, agenda dávek pro osoby se zdravotním postižením a agenda dávek pomoci v hmotné nouzi zůstává i nadále v nevyhovujících prostorách na Mojmírově náměstí v Brně – Králově poli.

Ředitel Ligy vozíčkářů jednal v minulém týdnu se zástupcem Úřadu práce v Brně o této situaci a podařilo se mu získat informace, které situaci částečně vysvětlují:

Nová budova Úřadu práce je dotována z účelových zdrojů

Nová budova Úřadu práce na Polní je projekt starý 16 let, vznikl tedy v době, kdy nikdo neměl ani tušení o sociální reformě a s ní souvisejícím přesunu agend dávek pro osoby se zdravotním postižením a hmotné nouze na ÚP. Projekt je financován z dotací od Evropské unie a účel dotace je přísně definován, nelze jej porušit či změnit.

[box type=“shadow“ align=“aligncenter“ ]Pozn. S tímto má bohužel praktické zkušenosti i Liga vozíčkářů, na podobný problém jsme narazili v rámci rekonstrukce vlastních prostor na Bzenecké 23, s úředníky skutečně nelze vyjednat prakticky žádné zásadnější změny.[/box]

Snažili se představitelé ÚP o změnu v projektu?

O změnu se dle vyjádření vedení Úřadu práce snažilo v minulosti více ředitelů (jmenovitě paní Cacková i  pan Marek), bohužel však bezvýsledně. Zřejmě skutečně doufali, že se změna podaří, proto bylo veřejnosti sdělováno, že Úřad práce se do nových prostor bude stěhovat skutečně celý a vyřeší se tak také problematika nevyhovující budovy úřadu na Mojmírově náměstí (což vyplývalo z jednání s naší organizací ještě před několika měsíci).

Jak bude situace dále řešena ?

Úřad práce si je vědom nevhodnosti prostor na Mojmírově náměstí, proto se rozhodl řešit problém tím, že agendu hmotné nouze a dávek pro osoby se zdravotním postižením (včetně příspěvku na péči a průkazů osob se zdravotním postižením) přestěhuje do nyní vyklizených prostor na Křenové.  V budově na Křenové donedávna sídlila především oblast zaměstnanosti, která je nyní přestěhována do nových prostor.

Budova na Křenové se letos začně rekonstruovat, předpokládaná doba rekonstrukce je 2 roky, do té doby by mělo podle vyjádření Úřadu práce i nadále fungovat pracoviště na Mojmírově náměstí.

Bylo nám přislíbeno, že se Liga vozíčkářů zapojí do tvorby dokumentace k rekonstrukci tak, abychom mohli posoudit skutečnou bezbariérovost řešení.  Problémem však zůstává dopravní dostupnost budovy na Křenové, tuto skutečnost bude třeba bezodkladně řešit s Magistrátem města Brna a s Dopravním podnikem.

O dalším vývoji v této věci Vás budeme opět informovat na stránkách tohoto časopisu.

Za Ligu vozíčkářů Lucie Marková

O problematice jsme Vás poprvé informovali v článku ze dne 21.5.2014, k přečtení ZDE.