„Lidé si představují, že kresba může být krásná sama o sobě. Je tomu tak jedině tehdy, je-li pravdivá a vyjadřuje-li pocity, které tlumočí.“ 
To jsou slova francouzského umělce Augusta Rodina.
Kresby od studentů Ateliér pro kočku takové jsou a navíc pomáhají. Na páteční aukci se podařilo získat parádních 19 600 Kč. Děkujeme Vinařství Košulič za skvělá vína a také květinářství Simply Flowers za květinu pro majitelku ateliéru Helenu Hermanovou. Naše poděkování směřuje také dobrovolníkům a všem, kteří dražili a podpořili tak naši činnost.❤️
Jste skvělí!

 

 

Lenka Uldrijanová
fundraising a PR