Ilustrační foto, www.ligavozic.cz

Přinášíme stručný a jasný soupis změn, které se od letoška týkají příspěvku na péči. 8. února 2019 podepsal prezident novelu zákona o sociálních službách, po 13 letech tak došlo k navýšení příspěvku pro nejzávažněji postižené lidi žijící mimo ústavní péči. Velký podíl na tom má kampaň Hlasujeme pro v režii organizace Asistence i práce dalších neziskovek a výborů. Děkujeme jim i zákonodárcům, máme radost. A pevně věříme, že se podaří proměnit v realitu i další požadavky vedoucí k nezávislému životu všech hendikepovaných.

 

Změna výše příspěvku na péči ve III. a IV. stupni závislosti

 Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc:

 • jde-li o stupeň III (těžká závislost) – od 1. 7. 2019
 1. 9 900 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče) nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu
 2. 13 900 Kč v ostatních případech
 • jde-li o stupeň IV (úplná závislost) – od 1. 4. 2019
 1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče) nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
 2. 19 200 Kč v ostatních případech

 

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

 • jde-li o stupeň III (těžká závislost) – od 1. 7. 2019
 1. 8 800 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče) nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu
 2. 12 800 Kč v ostatních případech
 • jde-li o stupeň IV (úplná závislost) – od 1. 4. 2019
 1. 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče) nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
 2. 19 200 Kč v ostatních případech

 

O navýšení příspěvku není třeba žádat, částka příspěvku bude navýšena automaticky od dubnové (IV. stupeň), resp. červencové splátky (III. stupeň); ÚP zašle informaci o změně částek písemně obyčejným dopisem. 

 

Zvýšení příspěvku na péči o 2 000 Kč měsíčně u dětí od 4 do 7 let věku se ruší od data, od kterého dojde k navýšení částky příspěvku – u příspěvku ve III. stupni závislosti se tedy ruší od 1. 7. 2019, u příspěvku ve IV. stupni závislosti od 1. 4. 2019.

 

Podmínky pro zvýšení příspěvku o 2000 Kč rodinám s nízkými příjmy zůstávají beze změny, pro nárok na zvýšení příspěvku je třeba splnit následující podmínky:

 

Zvýšení příspěvku o 2 000 Kč měsíčně náleží

 1. a) nezaopatřenému dítěti do 18 let věku, kterému náleží příspěvek, s výjimkou
 2. dítěte, kterému náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče podle zákona o státní sociální podpoře,
 3. dítěte, jemuž nenáleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče proto, že požívá důchod z důchodového pojištění, který je stejný nebo vyšší než tento příspěvek,
 4. dítěte, které je v plném přímém zaopatření zařízení pro péči o děti nebo mládež, a
 5. b) rodiči, kterému náleží příspěvek, a který pečuje o nezaopatřené dítě do 18 let věku,

jestliže rozhodný příjem domácnosti je nižší než dvojnásobek částky životního minima domácnosti.

 

 

Mgr. Kateřina Bulantová

Poradna pro život s postižením

800 100 250