V rámci Mezinárodního dne osob se zdravotním postižením uspořádal Vládní výbor pro zdravotně postižené občany (VVZPO) i letos slavnostní večer. Konal se v pátek 1. prosince a jeho dějištěm tradičně byl Lichtenštejnský palác na pražské Kampě.

Stěžejní událostí bylo vyhlášení výsledků soutěže o Ceny VVZPO za publicistiku zaměřenou na téma zdravotního postižení. Ta se poprvé konala v roce 1994 a za dobu její existence do ní bylo přihlášeno více než 1400 děl. Letos bylo hodnoceno 101 prací, které posuzovala nezávislá devítičlenná porota. Hlavním kritériem bylo, jak může dílo oslovit širokou veřejnost, seznámit ji s tématem a pozitivně ovlivnit její přístup k hendikepovaným lidem.

tiskové kategorii vyhrála kniha O ČEM SE NEMLUVÍ (PŘÍBĚHY MLADÝCH LIDÍ S DOWNOVÝM SYNDROMEM), kterou napsala Olga Strusková. Kniha (více o ní ZDE) přináší informace odborníků a v rozhovorech i pocity a prožitky lidí s uvedeným postižením. Jedinečně dává nahlédnout do jejich světa a ukazuje, co chtějí i jak bychom jim mohli skutečně pomáhat.

Vítězem rozhlasové kategorie je pořad MATĚJ z cyklu Dobrá vůle, který pro Český rozhlas připravila Tereza Reková. Chlapec, kterému byly diagnostikovány poruchy autistického spektra s rysy Aspergerova syndromu, žije v rodině se svými čtyřmi bratry a sestrou, kterou inspiroval k napsání divadelní hry a básnické sbírky. Má absolutní sluch, fenomenální paměť, rád zpívá, studuje na pečovatele. Z pořadu je patrné, jak důležitá je rodina pro rozvoj člověka s autismem.

Nejzdařilejším počinem v televizní kategorii je pořad O DIVADELNÍM SOUBORU SLUNOVRAT z cyklu Klíč. Pro Českou televizi ho připravili Michaela Fialová a Jaroslav Hovorka. Členy souboru jsou děti a mladí lidé s mentálním a kombinovaným postižením, kteří navštěvují speciální školu v Hradci Králové. Zaměřují se na pantomimická taneční pásma za doprovodu profesionálních hudebníků. Každé představení je silným kulturním a emočním zážitkem pro herce, jejich rodiče i publikum.

Z ostatních oceněných prací stojí za zmínku kniha THE TAP TAP ŘIDITEL AUTOBUSU, jejíž autorkou je Lucie Fialová. Přibližuje téměř dvacetiletou historii hudební skupiny The Tap Tap složené ze studentů a absolventů Jedličkova ústavu. S lehkostí a vtipem popisuje, jak si kapela vydobyla své místo v české popmusic, a zábavně a výtvarně nápaditě dokumentuje významné akce v její historii a představuje jednotlivé členy.

 

Jak dopadla fotografická soutěž

Vládní výbor také uspořádal podruhé fotografickou soutěž Život bez bariér, do které bylo přihlášeno celkem 79 fotografií od profesionálů i amatérů. Cena se uděluje za snímky, které nejlépe zachycují rovnocenné zapojení lidí s postižením do společenských aktivit.

Letos byla mimořádně udělena i cena veřejnosti: lidé mohli hlasovat během dne otevřených dveří v Lichtenštejnském paláci 17. listopadu. Hlasovalo celkem 388 návštěvníků a zvítězila fotografie KAŽDÝ Z NÁS MŮŽE SVĚT OBOHATIT, jejímž autorem je Hugo Vítámvás. Vznikla při setkání klienta Komunitního centra Motýlek s hudebníkem Jiřím Stivínem.

vítězná fotka ze soutěže VVZPO

Za nejlepší porota zvolila snímek LICHOOČKO STÍNOVKA AUTOPORTRÉT BRÝLOVKA, jehož autorem je Lubomír Pavelčák. Je silně krátkozraký a zrak se mu neustále zhoršuje. Poté, co mu muselo být jedno oko odebráno, začal s sebou nosit fotoaparát, aby si mohl přiblížit předměty ve svém okolí (třeba jízdní řády, cenovky v obchodech). S velkou námahou rozluští písmenka nebo tvary, ale vše, co je mimo rozsah 5 až 7 cm, je pro něj rozmazané. Tak začal fotit svět kolem sebe a s pomocí počítače a digitální lupy se pak doma může podívat, kde byl a co vše se tam nacházelo. Jednoho dne sundal vlastní brýle a začal dělat fotografie přes ně. Pojmenoval je Brýlovky.

(mp)