Souhlas soudu s prodejem zvláštní pomůcky, jejímž majitelem je nezletilé dítě nebo osoba s omezenou svéprávností

V Poradně pro život s postižením se množí dotazy na souhlas soudu s prodejem zvláštní pomůcky (zejména motorového vozidla), jejímž majitelem je nezletilé dítě nebo osoba s omezenou svéprávností. Jak jsme již informovali v předchozím článku, souhlas opatrovnického soudu s prodejem pomůcky je skutečně třeba. Nabízíme Vám pomoc se sepsáním návrhu k soudu, k dispozici máme i vzor pro podání návrhu. Vzor si můžete vyžádat telefonicky na naší bezplatné lince 800 100 250 (v provozu v pracovní dny v pondělí a středu od 9 do 13 hodin a v úterý a čtvrtek od 12 do 16 hodin) nebo e-mailem na poradna@ligavozic.cz.  

Kateřina Bulantová