Předvánoční nadílka legislativních novinek

18.12.2018

Zvýšení příspěvku na péči

Poslanecká sněmovna ČR schválila na svém jednání 7. 12. 2018 zvýšení částky příspěvku na péči ve III. a IV. stupni.

Částky příspěvku na péči ve III. stupni by se měly navýšit o 4 000 Kč  – u dětí do 18 let z 9 900 Kč na 13 900 Kč, u osob starších 18 let z 8 800 Kč na 12 800 Kč měsíčně.

K navýšení částky příspěvku na péči ve III. stupni by mělo dojít od 1. 7. 2019.

Částka příspěvku na péči ve IV. stupni by se měla navýšit z 13 200 Kč na 19 200 Kč; částka příspěvku ve IV. stupni je stejná u dětí i dospělých.

K navýšení částky příspěvku na péči ve IV. stupni by mělo dojít od začátku druhého měsíce po dni vyhlášení ve Sbírce zákonů (tzn., pokud bude novela zákona vyhlášena ve Sbírce zákonů v lednu 2019, částka příspěvku by měla být navýšena od března 2019).

 Nicméně novela zákona prozatím nebyla definitivně schválena – po schválení Poslaneckou sněmovnou ČR jde návrh novely do Senátu, poté jej musí podepsat prezident a novela musí být pak zveřejněna ve Sbírce zákonů.

Výplata příspěvku na živobytí pomocí poukázek

Od 1. 1. 2019 se příspěvek na živobytí nebude vyplácet formou poukázek v případě, že

 • výše příspěvku na živobytí nepřesáhne 500 Kč
 • příjemce příspěvku na živobytí nebo osoba společně s ním posuzovaná je osobou pečující o dítě ve věku do 10 let v I. stupni závislosti nebo osobu ve II., III. nebo IV. stupni závislosti, a to za předpokladu, že byla ohlášena jako osoba poskytující pomoc
 • příjemci příspěvku
 1. jsou poskytovány pobytové sociální služby
 2. je poskytována zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení po celý kalendářní měsíc,
 3. byla pravomocným rozhodnutím soudu omezena svéprávnost,
 4. byl přiznán příspěvek na péči ve stupni III (těžká závislost) nebo stupni IV (úplná závislost), a to ode dne právní moci rozhodnutí o přiznání této dávky, nebo je osobou starší 70 let,
 5. byla přiznána invalidita III. stupně,
 • nebo v případech, kdy se jedná o důvody hodné zvláštního zřetele.

Nová pravidla pro předepisování zdravotnických prostředků

Celý letošní rok se řešila novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, konkrétně nový systém úhrad zdravotnických prostředků (invalidní vozík, berle, polohovací postel, sluchadlo, inkontinenční pomůcky, atd.). Novelu zákona již podepsal prezident, čeká tedy jen na zveřejnění ve Sbírce zákonů a účinná je od 1. 1. 2019.

Nový systém úhrad zdravotnických prostředků však bude v praxi fungovat nejdříve od 1. 12. 2019, protože nejsou ještě vytvořeny číselníky pomůcek, podle kterých zdravotní pojišťovny poté pomůcky hradí. Do konce listopadu 2019 tedy ještě budou pomůcky předepisovány podle současného systému (s výjimkou pomůcek individuálně zhotovovaných, tyto pomůcky budou hrazeny dle nového systému již od ledna 2019).

 • 1. 1. 2019 bude novela účinná, nicméně první změny u sériově vyráběných zdravotnických prostředků nastanou až 1. 8. 2019, kdy přestanou být hrazeny zdravotnické prostředky, kterým se ruší úhrada (týká se i toaletních židlí a sedaček do sprchy a na vanu, které do nového systému úhrad nebyly zařazeny)
 • od 1. 1. 2019 budou platit nové výše a podmínky úhrady pouze u individuálně zhotovovaných zdravotnických prostředků (protézy, ortézy, obuv, kompresivní punčochy atd.)
 • od 1. 10. 2019 začnou být hrazeny zcela nové zdravotnické prostředky dosud nehrazené
 • 1. 12. 2019 začnou platit nové podmínky úhrady u stávajících již nyní hrazených zdravotnických prostředků

 

Mgr. Kateřina Bulantová

Poradna pro život s postižením

800 100 250

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*