Pečujete o svého blízkého? Nejste na to sami!

4.1.2017

Projekt Umím a pečuji je spolufinancován Evropskou unií.

logo-evropa

 

 

V Lize vozíčkářů si již delší dobu uvědomujeme, jak obtížná je péče o blízkého člověka s postižením a role rodinného pečujícího. Péče je náročná nejen fyzicky, ale i psychicky. Rozhodli jsme se pozornost věnovat nejen službám pro klienty, které nabízíme již dlouhé roky, ale chceme se také zaměřit i na neformální pečovatele.

Právě pro ně byl spuštěn nový projekt s názvem „Umím a pečuji“.

Jeho cílem je podpora všech těch, kteří v domácím prostředí pečují o člena své rodiny či jinou blízkou osobu. Snažili jsme se alespoň částečně řešit zásadní možné komplikace, které péče přináší. Tedy psychickou zátěž, sociální izolaci, nedostatek informací k péči nezbytných a případné fyzické následky a potíže pečujícího. Všechny aktivity jsou pro pečující ZDARMA.14670679_10154532314127889_3893370066784838749_n

 

Podporu tedy poskytujeme ve dvou základních oblastech:
– vzdělávání (informace a dovednosti)
– psychologická pomoc a podpora.

 

Vzdělávání

Formou praktických vzdělávacích kurzů, které jsou zaměřeny na širokou škálu témat, se snažíme, aby pečující získali potřebné informace a dovednosti, které by jim mohly péči (a případně i období po ukončení péče) usnadnit.

Ráda bych zde upozornila alespoň na některé ze zajímavých kurzů. Jejich náplň vychází z našich poznatků a zkušeností, jsou velmi praktické, vedené odborníky. Často jsou vyhledávané i pracovníky v sociálních službách, ale v „Umím a pečuji“ je jejich obsah šitý na míru rodinným pečujícím.

 

Strategie přesunů a využití prvků kinestetiky při péči

Tento kurz jen zaměřený na to, jak si prakticky nacvičit polohování a přesouvání např. z lůžka na vozík tak, aby byl přesun efektivní, bezpečný a co nejméně náročný pro obě strany. Je veden odborníkem, dlouholetým osobním asistentem s více než desetiletou praxí Bc. Ondřejem Zámečníkem. Vyzkoušíte si různé pomůcky, kurz je praktický, nácvikový.

 

Měj se ráda, šetři záda (ergonomie a autorehabilitace)

Kurz autorehabilitace je vedený fyzioterapeutkou Mgr. Jitkou Medovou a je zaměřený na prevenci potíží se zády, které často při péči vznikají, a na první pomoc bolesti již vzniklé. Řeší se zde správný sed, stoj, přístup k lůžku, práce s pomůckami apod.

 

Zvládání psychické zátěže při péči, psychohygiena

Praktický kurz vám ukáže možnosti zvládání každodenního stresu. Dozvíte se, jak rozpoznat stresovou situaci a jak na ni reagovat, uvědomíte si vlastní hranice a možnosti. Pomocí nácviku seberelaxačních technik vás naučíme uvolňovat napětí.

 

Sám sobě fundraiserem

Ukážeme vám možnosti získání finančních prostředků od nadací, nadačních fondů nebo soukromých subjektů. Naučíme vás, jak napsat žádost o finanční příspěvek, jak si poradit s přílohami žádosti. Máme pro vás rady a tipy, na co si dát pozor. Pokud přemýšlíte, jak zaplatit pomůcku, na kterou nepřispívá stát, nevíte, kde a jak požádat, je tento kurz určen přesně vám.

 

První pomoc

Kurz je zaměřen na zvládnutí akutní krizové zdravotní situace. Dozvíte se informace o záchranném řetězci, co podnikat při selhávání základních životních funkcí a také co dělat do příjezdu záchranné služby.

 

Právní minimum

Na kurzu se dozvíte informace o právních normách, které se týkají sociální oblasti. Získáte povědomí o základních a důležitých otázkách ze zákoníku práce, které se vám mohou hodit při hledání brigády nebo pracovního poměru, dále pak informace z občanského zákoníku – dědické právo, závazky, kupní smlouvy apod.).

 

Sociální zabezpečení osob se zdravotním postižením

Obdržíte informace o zákoně, který upravuje status osob se zdravotním postižením a veškeré sociální služby. Dozvíte se, na jaké příspěvky a dávky od státu máte nárok jako pečující osoba během i po skončení péče či vaše blízká osoba se zdravotním postižením. Získáte informace o příspěvku na péči, invalidních důchodech, příspěvku na mobilitu, na zvláštní pomůcku, informace o průkazech mimořádných výhod. Řešeno bude také téma započítávání doby péče do náhradní doby pojištění na starobní důchod.

 

Finanční gramotnost, domácí rozpočet

Kurz je zaměřený na zvládání finančních nároků péče o blízkou osobu. Dozvíte se základní principy, jak udržet váš domácí rozpočet vyrovnaný, jak případně ušetřit, a především se nedostat do dluhů a dluhové pasti.

 

Psychologická podpora

Individuální konzultace, setkávání s psychologem

Můžete zde v bezpečném prostředí probrat s odborníkem svoje starosti a problémy, které vás trápí. Je to příležitost vypovídat se, vzájemně si naslouchat, pracovat na řešení a zlepšení vašeho psychického stavu.

 

Skupinová supervize, svépomocná skupina

Jedná se o skupinovou formu podpory, skupinové sdílení zážitků a obtížných okamžiků, ve kterých si člověk neví úplně rady a chce slyšet názor a zkušenosti ostatních, kteří jsou v podobné situaci a mohou mu tak lépe porozumět. Setkáte se zde s novými lidmi, kteří chápou, co prožíváte.

 

Na podrobnější informace o projektu a dalších kurzech, které můžete zdarma absolvovat, se podívejte na webové stránky www.umimapecuji.cz, případně mě kontaktujte.

113-1362048738Mgr. Andrea Slavíčková, DiS.

Odborný garant projektu Umím a pečuji

tel.: 725 464 268
andrea.slavickova@ligavozic.cz

 

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*