Café Apatyka – Místo, kde káva zahřeje a prostředí pohladí duši

31.8.2015

Café Apatyka- fotka 3Pokud přijedete do Pardubic a budete obdivovat historickou část města, nezapomeňte na Perštýnském náměstí navštívit Café Apatyka, která sídlí v krásném renesančním domě. V příjemném a klidném prostředí vás budou obsluhovat tělesně i mentálně hendikepovaní klienti, kteří zde pracují pod dohledem pracovníků Denního stacionáře Slunečnice. Protože nás prostředí a obsluha zaujala, stejně jako celý projekt, sešli jsme se s provozní vedoucí Štěpánkou Hrdinovou a snažili se zjistit více.

 Jaká je historie tohoto místa? Jak se zrodil nápad zřídit kavárnu Apatyka? 

V současných prostorách kavárny Apatyka byl původně několikapokojový byt, který se rozhodl majitel nemovitosti zrekonstruovat a vrátit do původní podoby z 18. století. Rekonstrukce prostor se opravdu vydařila. Vzhledem k tomu, že majitel má velmi blízko k architektuře, rozhodl se nabídnout do pronájmu renesanční interiéry ne soukromým osobám, ale umožnit, aby se do interiérů dostalo více lidí, kteří by mohli obdivovat krásné Pernštýnské náměstí z výšky.  V této době se rodil a posléze vzešel nápad pracovníků Denního stacionáře Slunečnice, kteří dopomáhají lidem s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením, zrealizovat sociálně-aktivizační projekt, jehož smyslem bylo umožnit uživatelům služby „okusit“ jaké to je chodit do práce, mít povinnost a odpovědnost, a to prostřednictvím pracovní příležitosti v kavárně, v roli číšnické profese. Vedení Slunečnice hledalo v Pardubicích vhodné prostory, které by pro kavárenské účely byly vhodné a navíc nabízely klid, dýchaly atmosférou – prostě byly něčím výjimečné. A to se podařilo.

Určitě při provozu učíte hosty komunikovat s lidmi, kteří nejsou tolik šťastní…  

Proč se domníváte, že lidé s mentálním postižením jsou méně šťastní? Ba naopak. Jsou to lidé, kteří si žijí ve svém světě. Ve světě, ve kterém nemají žádnou váhu existenční, vztahové a jiné problémy, se kterými se potkáváme my tzv. „zdraví lidé“. Kolem mě prochází mnoho, zdánlivě „zdravých lidí“, kteří jsou mnohdy velmi nešťastní… Naši číšníci berou život s humorem a s nadšením poznávají nové lidi. My, pracovníci stacionáře, máme možnost nahlížet, jak se naše společnost umí chovat k postiženým spoluobčanům. Jsme rádi, že návštěvníci, kteří do naší kavárny zavítají, jsou k číšníkům shovívaví. A možná, že přes počáteční ostych a snad i obavy z kontaktu s lidmi s postižením, kteří mají problémy s verbální komunikací a kteří nejsou tak manuálně zruční a pohotoví, se k nám naši zákazníci rádi vracejí.Café Apatyka. Fotka 1

 

Učili jste zaměstnance základní pravidla obsluhy? Museli jste nějak připravit i návštěvníky, aby z obsluhy nebyli překvapeni?

Naši číšníci se začali učit základním číšnickým dovednostem ve stacionáři, a to již půl roku před otevřením kavárny. Pracovníci přímé péče s nimi ve Slunečnici trénovali úkony, jako je donáška pití, prostírání, objednávání atd. Z původních 12 uživatelů stacionáře, kteří měli zájem o tuto práci, v současné době pracuje v kavárně 8 číšníků. Dva museli smlouvu ukončit z důvodu nepochopení a neakceptování pracovních povinností, dva ukončili pracovní činnost z důvodu zhoršeného zdravotního stavu. V současné době však máme opět 12 číšníků. Přišly k nám slečny, které uzavřely smlouvu se Slunečnicí právě z důvodu možnosti pracovat v kavárenském prostředí.

Musíme podotknout, že ne všichni číšníci zvládají hned vše. Někdo je v jednotlivých činnostech schopnější, někdo méně. Ale pravidelný nácvik a chuť dělají divy!

Jak to vlastně funguje? Vy jste sociální pracovnice, které dohlíží jak na práci personálu, tak na chod kavárny z provozního hlediska? Nebo máte na starost jen zaměstnance?

Jako provozní kavárny zajišťuji organizaci běžného provozu a dále kontroluji pracovní činnost pracovníka v sociálních službách, který sleduje potřeby klientů-číšníků a vede individuální sociálně terapeutickou činnost. Pracovník se snaží dopomáhat, zlepšovat a vést individuálně klienty-číšníky k pracovní činnosti.

Jaká je odezva mezi lidmi? Nám vaše kavárna připadá jako příjemné prostředí, zvlášť, když se Café Apatyka- fotka 2v přízemí prodávají ještě zajímavé umělecké předměty.

Našimi návštěvníky jsou převážně dámy a maminky s dětmi (kavárna je nekuřácká). Cestu k nám našli ale i manažeři, kteří se v klidu připravují na jednání, partnerské dvojice či přátelé. Zákazníci se k nám vracejí a pochopitelně bychom byli rádi, aby našich spokojených návštěvníků přibývalo. Ti, co nás navštěvují pravidelně, u nás nacházejí klid, pohodu a příjemnou atmosféru.

Mohla byste nám říct něco víc o stacionáři Slunečnice?

Denní stacionář Slunečnice poskytuje sociální služby – podporu a péči směřující k soběstačnosti, individuálnímu rozvoji a upevňování vědomostí, dovedností a návyků a to dětem (od 9 let), mládeži a dospělým občanům (nad 80 let) formou ambulantního celoročního zaopatření (kromě státních svátků, sobot a nedělí) a to uživatelům s mentálním, kombinovaným a zdravotním postižením, mužům i ženám z Pardubického kraje a také seniorům. Zajišťuje vozový park, který umožňuje uživatelům služby dopravu dle individuálních potřeb z domácího prostředí do zařízení a zpět. Pracovníci stacionáře dopomáhají lidem s postižením zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, při osobní hygieně, zajišťují stravu.  Uživatelé stacionáře se dále zapojují do výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti. Ty jsou realizovány v keramické, tkalcovské a truhlářské dílně. Naši uživatelé vyrábějí výrobky, které jsou předmětem prodeje a slouží jako propagace zařízení. K lepšímu zapojení do praktického života je v DS zřízena i dílna praktických činností. Pro uživatele seniorského věku je k dispozici knihovna, čítárna denního tisku a dále je nabízena škála aktivizačních činností – biblioterapie, ruční práce, společenské aktivity, poslech audio nahrávek a další. DS zprostředkovává kontakt se společenským prostředím formou návštěv společenských akcí, výstav, muzeí atd. Následně sociálně terapeutická činnost poskytuje uživatelům možnost rozvoje a udržení osobních a sociálních schopností a dovedností, které podporují jejich sociální začlenění.

Jak se k tomuto druhu činnosti staví místní radnice?

Kavárna Apatyka je projektem Denního stacionáře Slunečnice. Stacionář je jednou z organizačních složek příspěvkové organizace Sociálních služeb města Pardubic. Bez přízně našeho zřizovatele, statutárního města Pardubice, by náš projekt nemohl existovat. Tržby z prodeje kavárny nepokryjí veškeré provozní náklady. Za podporu města jsme velmi rádi a vážíme si jí.

 

Děkujeme za rozhovor

Eva Csölleová a Vítek Formánek

 

 

 

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*