Vzdělávací projekt Ligy vozíčkářů ukončen nadmíru úspěšně

30.6.2015

esf_eu_oplzz_Podporujeme_horizontal_CMYK [Převedený]

 

K 30.6.2015 byl ukončen projekt s názvem „Vzděláváním ke kvalitní péči“ financovaný prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (www.esfcr.cz). Kurz byl nabízen díky podpoře z ESF a rozpočtu ČR pro účastníky v průběhu realizace projektu zdarma. Hlavním cílem bylo podpořit integraci sociálně vyloučených osob nebo osob sociálním vyloučením ohrožených do společnosti.

V rámci tohoto projektu jsme mohli pracovníkům v sociálních službách a pečujícím osobám zdarma nabízet rekvalifikační kurz „Vzdělávání pracovníků v sociálních službách se zaměřením na osobní asistenci a pečovatelskou službu u osob s tělesným nebo kombinovaným postižením“. Stávající pracovníci v sociálních službách poskytující přímou péči si tak mohli doplnit potřebné zákonné vzdělání. Osoby pečující o osobu blízkou tak dostali možnost svoje zkušenosti zprofesionalizovat a v budoucnu získat profesní uplatnění.

Za dva roky realizace projektu jsme nabídli celkem 4 běhy čtyřměsíčních kurzů. Zúčastnilo se jich 68 osob a 66 jich kurz úspěšně ukončilo a získalo osvědčení. Oproti plánu byl počet úspěšných absolventů překročen o 6 osob.
Po celou dobu v projektu působil neměnný lektorský tým, který byl dle zpětných vazeb od účastníků velmi dobře hodnocen.

Doufáme, že tento kurz budeme moci oběma cílovým skupinám nabízet i v budoucnu díky projektům z nového programového období, protože máme stále zájemce, na které se nyní nedostalo.

Hana Valová, koordinátorka projektu
hana.valova@ligavozic.cz,
tel.: 608 635 561

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*