Již popáté se stane ZOO Liberec místem celostátního soutěžního setkání handicapovaných výtvarníků, umělců a jejich přátel o cenu Modrého slona.
Sdružení ARTEFAKTUM. CZ a Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o. s. připravilo v rámci 7. ročníku regionálního projektu Tvoříme duší 2010 týdenní soutěžní setkání a závěrečnou přehlídku.
Ve dnech 15. a 20. 6. 2010 bude mít možnost široká veřejnost shlédnout nejen prezentaci zajímavých osobností, kteří  i přes svůj handicap dokáží vytvářet  zajímavé kulturní hodnoty a zapojují se do běžného života, ale i tvůrčí činnosti jejich přátel, kteří mají možnost se do tohoto projektu zapojit, čímž  naplňují motto projektu,  :„ Bez bariér v duši i v životě „ .

Další informace o soutěži o cenu Modrého slona, včetně přihlášky do této soutěže, naleznete na internetovém portálu www.czplk.cz