Nový projekt Ligy vozíčkářů (Do) práce bez obav

23.12.2011

V listopadu 2011 byl zahájen projekt (Do) práce bez obav, jehož hlavním cílem je podpora pracovní integrace osob se zdravotním postižením. Projekt je zaměřen jak na samotné osoby s postižením, které podporuje v  hledání, nalezení a udržení zaměstnání, tak na zaměstnavatele, kteří mají zájem tyto osoby zaměstnat.

Podporujeme:

 • osoby se zdravotním postižením (tělesným, mentálním, duševním onemocněním, s civilizačními nemocemi, případně jejich kombinací) z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, kteří chtějí získat zaměstnání.
 • zaměstnavatele z Jihomoravského kraje a kraje Vysočina, kteří mají zájem zaměstnat pracovníky se zdravotním postižením.

Zájemcům o práci nabízíme:

 • individuální konzultace zaměřené zejména na mapování pracovního potenciálu a kariérové poradenství
 • podporu při hledání vhodného zaměstnání (včetně vytvoření životopisu, průvodního dopisu, přípravy na pracovní pohovor, vyhledávání vhodných pracovních nabídek apod.),
 • počítačové kurzy,
 • motivační kurzy,
 • kurz komunikace se zaměstnavatelem
 • pracovní asistenci (pomoc se zapracováním) přímo na pracovišti zaměstnavatele,
 • pomoc při jednání na úřadech,
 • zprostředkování kontaktu s vhodným zaměstnavatelem (projekt finančně podpoří zaměstnavatele při vytváření nových pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením),
 • příspěvek na dopravu spojenou s cestou na konzultaci, PC kurz nebo motivační kurz.
 • příspěvek na doprovod nutný z důvodu vyššího stupně zdravotního postižení a spojený s cestou na konzultaci, PC kurz nebo motivační kurz.

Zaměstnavatelům poskytujeme:

 • informace o zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) – daňové zvýhodnění, snížení mzdových nákladů, příspěvky,
 • pomoc při vyřizování formalit souvisejících se zaměstnáváním OZP,
 • zprostředkování kontaktu s vhodnými zájemci z řad OZP,
 • spolupráci při vytváření vhodného pracovního místa,
 • asistenci během přijímacího řízení,
 • asistenci přímo na pracovišti, díky níž nebude zaměstnanci se zdravotním postižením nutné věnovat větší pozornost než ostatním,
 • možnost získat motivované a stálé zaměstnance,
 • zvýšení prestiže v očích veřejnosti,
 • a v neposlední řadě čerpání prostředků na úhradu mzdových nákladů na nového zaměstnance se zdravotním postižením

Naše služby jsou dobrovolné a bezplatné.


Bližší informace Vám poskytne:

koordinátorka Mgr. Eva Chladová, mobil: +420 725 036 370, tel.: +420 537 021 485 eva.chladova@ligavozic.cz

nebo pracovní konzultantka Mgr. Jana Procházková, tel.: 602 190 037, jana.prochazkova@ligavozic.cz

Tento projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*