Stále častěji se do podnikání v cestovním ruchu pouštějí neziskové organizace. Zaměřují se především na turisty se speciálními potřebami. „Občanské sdružení Trianon – Čechy, které sdružuje tělesně postižené, sídlí blízko Národního parku Šumava. To místo je pro cestovní ruch předurčené. A protože pomáháme osobám se zdravotním postižením, rozhodli jsme se tyto dvě oblasti spojit, a tak vznikla myšlenka cestovního ruchu na Šumavě pro všechny,“ vysvětlil projekt Cestujeme bez bariér na Šumavě a v Bavorském lese jeho manažer Jiří Mánek z občanského sdružení Trianon –  Čechy, které je partnerem projektu ATHENA na cestách.

Projekt Trianonu – Čechy však není zdaleka jedinou aktivitou přístupného cestovního ruchu na Šumavě. Lidé se zdravotním postižením zde mohou využít například projekt Dostupná Šumava, za kterým stojí Správa Národního parku Šumava. „Stále více lidí si totiž uvědomuje, že by měl být cestovní ruch přístupný pro všechny. Zatím tomu tak bohužel není, proto se snažíme situaci zlepšit. Cílovou skupinou jsou pro nás i senioři, kteří tvoří významnou součást naší společnosti,“ upozornil na velké množství klientů využívající přístupné služby Josef Lištvan z Občanského sdružení TRIANON Český Těšín.

Nově rozjíždějící se české projekty se nechávají často inspirovat příklady ze zahraničí. Jedním z úspěšných projektů neziskové organizace se stal hotel Witikohof v Rakousku, který před deseti lety založila místní Charita, s myšlenkou vytvořit hotel přístupný všem, kde by navíc bylo možné osoby se zdravotním postižením zaměstnat.

Ing. Jarmila Šagátová, manažerka projektu

Tel.: 558 335 479

e-mail: kazuist@kazuist.cz