Představte si kluka na vozíku, který chodí do klasické základní školy. Je bezbariérová, výuku zvládá bez problémů. Až… na tělesnou výchovu. Co s takovým sportovcem, když ostatní děti chtějí hrát akční hry? Recept by tu byl: sehnat speciální obří balon a začít hrát kin-ball.

Nová hra se v České republice začala šířit z Kanady. Je to však epidemie pozitivní, akční, kolektivní a integrující. Kin-ball vznikl právě proto, aby se mohl do hry zapojit i člověk na vozíku. I když jej můžou hrát děti od šesti let, kin-ball není rozhodně populární jen u mladých. Ve světě se hrají mistrovství, existují reprezentační národní týmy. V Česku se tato hra teprve pomalu dostává do povědomí. „Český svaz kin-ballu jsme založili v listopadu 2010. V březnu jsme kin-ball začali prezentovat zdravotně postiženým hráčům. Máme za sebou ukázky a hry v Olomouci, kde hráli sluchově postižení, ve speciální škole v Žamberku, v centru Paraple, kde hráli jenom vozíčkáři, a v dalších zařízeních.
Chystáme se ještě do Kladrub,“ popsal aktivity předseda svazu Martin Paur.

Jaký je trik této hry, díky kterému můžou hrát plnohodnotně úplně všichni? Hraje se s velkým míčem o průměru 1,22
metrů. Nezáleží na tom, kde se hraje, velikost hřiště ale nesmí překročit 21,4 x 21,4 metrů. Na hřišti hrají tři týmy po čtyřech hráčích. Aby mohl být míč odpálen, musí se jej dotýkat všichni hráči. Před odpalem je nutné zakřičet slovo „Omnikin“ a barvu družstva, které má úder zpracovat, míč jakkoliv chytit. Úder může být uskutečněný jakoukoliv částí těla nad boky. Ten, kdo má míč, se může po hřišti pohybovat v intervalu deseti sekund. Pak se musí ostatní hráči z družstva balonu dotknout. Až se jej dotýkají tři, můžou se jen otáčet. Čtvrtý může opět pálit. Vyřkne barvu a jede se tak dlouho, dokud míč nespadne nebo dokud nějaké družstvo neudělá chybu.

Děti na vozíku jsou nadšení z toho, že už nemusí stát mimo, když se hraje v týmu akční hra. „Jsou součástí celku, a to plnohodnotnou. Hra je naprosto stejná, ať už ji hrají lidé bez tělesného postižení nebo je v týmu vozíčkář. Když jsem například hrál v Parapleti, byla to hra jako každá jiná,“ zhodnotil Paur. Snížená hybnost není problémem, člověk se může pohybovat tak, jak to zvládá. Případně je možné zapojit i asistenta pro vozíčkáře. Hráč má pak víc prostoru pro práci rukou nebo hlavy.

Kin-ball je tedy ideálním prostředkem k integraci. Svědčí o tom i reference Moniky Vackové ze Speciálně pedagogického centra K a m í n e k v Ústní nad Orlicí. „S tělesně i mentálně postiženými dětmi si přišli zahrát studenti gymnázia. Byla to krásná akce, která skvěle ilustrovala to, jak prostřednictvím hry ztrácí mladí ostych s hendikepovanými dětmi komunikovat. Bylo vidět, jak každý makal naplno za tým a všichni měli radost ze hry,“ vzpomíná sociální pracovnice na vydařený zápas. Samozřejmě je nutné brát v potaz individuální schopnosti hráče, především mentální. „Dětem s mentálním postižením se pravidla vysvětlují náročně. Hra je rozhodně perfektní a skvělá, ale zrovna děti, které na prezentaci byly, to právě z uvedeného důvodu příliš nezvládaly. Jinak si ale myslím, že má kin-ball obrovský potenciál,“ referovala Bronislava Havlíková ze Speciální základní školy v Žamberku, kde se konala první prezentace této hry pro hendikepované vůbec.

Jaké jsou plány Českého svazu kin-ballu? Šířit informace o této zábavné hře a zároveň shánět sponzory na nákup míčů. Mnohé organizace nebo školy si jej totiž nemůžou dovolit, i když je hra velmi zaujala. „Cena se pohybuje kolem 8300 korun. Dá se pořídit míč venkovní i míč do vnitřních prostor. Chceme takto lidem se zdravotním postižením pomoct, aby se mohli kin-ballu věnovat a aby si našli prostřednictvím kin-ballu cestu k většinové
společnosti a naopak,“ dodal Paur.

O HŘE KIN-BALL

• vymyslela ji univerzita v kanadském
Quebecku (Mario Demers)
• původně terapeutická hra (pro děti,
které měly problém se prosadit)
• nejdříve se hrála v léčebných centrech,
poté pronikala do osnov tělocviku
• funguje na principu fair play, solidarity,
týmové spolupráce
• ambice na olympijský sport
• oblíbená hra pro integraci sportovců
s hendikepem

Aneta Šedá