(INZERCE) Je jasné, že invalidní vozíky je třeba vybírat velmi pečlivě, protože vozík může ovlivňovat zdravotní stav uživatele a měl by plně reflektovat jeho individuální potřeby. Při výběru je také nutné brát v úvahu, kde se bude vozíčkář pohybovat, jak bude s vozíkem zacházet, zda mu bude někdo pomáhat či kolik času na vozíku plánuje denně trávit.

vozik

Výběr vozíku je zásadní volbou každého vozíčkáře. Vozík přitom s uživatelem „drží“ několik let, zpravidla pět a více, proto je žádoucí si volbu nového vozíku důkladně rozmyslet. Na co se zaměřit? Ukážeme si to na příkladu jednoho z nejvýznamnějších výrobců a prodejců invalidních vozíků na světě, tedy společnosti Meyra.

Léty a lidmi osvědčený výrobce

První, co byste si měli zjišťovat, jsou informace o výrobci. To vám totiž hned pomůže vyselektovat ty nevhodné výrobce a tedy i produkty. Historie německé společnosti Meyra sahá až do třicátých let dvacátého století, v České republice Meyra působí od roku 1991. To je více než dost času na získávání zkušeností s výrobou a hlavně zpětné vazby od vozíčkářů, s čímž jsou spojené inovace.

Velký výběr produktů

Jak jsme již zmínili na začátku článku, vozík musí reflektovat potřeby uživatele. Každému vyhovuje jiný typ vozíku, ne všechny mají stejné využití a vlastnosti. Nespornou výhodou společnosti Meyra je fakt, že spolupracuje s odborníky, terapeuty i nemocnicemi a může tak s nimi konzultovat vlastnosti a funkčnost invalidních vozíků i dalších rehabilitačních pomůcek. Meyra tak nabízí standardní mechanické vozíky, ale i odlehčené, aktivní a multifunkční polohovací vozíky. V nabídce nechybí ani elektrické invalidní vozíky.

Osobní přístup a servis

V neposlední řadě je důležité, jak se společnost chová ke svým klientům. Toto bere Meyra velmi seriózně, a proto klade velký důraz na servis ať už před nebo po prodeji. Samozřejmostí je tak možnost vyzkoušení si vozíku, nebo zajištění originálních náhradních dílů včetně opravy přímo u klienta. Společnost Meyra navíc poskytuje řadu praktických rad ohledně zdravotnických pomůcek a jejich financování.

Výběru invalidního vozíku rozhodně věnujte dostatek pozornosti, ujasněte si své požadavky a potřeby a zvolte si k tomu výrobce, který vás výběrem a souvisejícími kroky hladce doprovodí.

(INZERCE)