Pokud jde o mapu bezbariérovosti, má město na soutoku Labe s Orlicí oproti nedalekým Pardubicím několikaleté zpoždění. Ale i v něm se výrazně zlepšují podmínky pro pohyb vozíčkářů na veřejných místech.

Chrám sv. Ducha, Bílá věž a bývalá radnice na Velkém náměstí v HK

Vybrané úseky a důležité budovy ve městě mapuje projekt Bezbariérový Hradec. Jednotlivé trasy a objekty zkoumají a vyhodnocují přímo zdravotně postižení lidé, respektive Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje a TyfloCentrum v Hradci Králové. Jejich poznatky se objevují na speciální mapě zveřejněné na webových stránkách města. „Jsou pro nás důležitým zdrojem informací a podnětů pro zapracování potřebných úprav v nově připravovaných investičních projektech s cílem co nejvíc minimalizovat uvedené bariéry dle možností architektury i v dalších částech města,“ uvedla Anna Maclová, náměstkyně primátora zodpovědná za oblast sociálních věcí.

Zmíněný projekt funguje od roku 2013. Kromě mapy (www.hradeckralove.org/hradec-kralove/bezbarierovy-hradec) je jeho součástí webová stránka přizpůsobená pro nevidomé s textovými popisy všech mapovaných prvků, CD-ROM s audio nahrávkami pro nevidomé a tištěná brožura s hodnocením vybraných tras a objektů z hlediska bariérovosti.

Mapa v současnosti obsahuje oblast centra města a od něj směrem k hlavnímu nádraží, autobusovému terminálu a úřadu práce, dále areál fakultní nemocnice, Pospíšilovu třídu až k Poliklinice II na Slezském předměstí, okolí polikliniky ve Foerstrově ulici nebo trasu z centra města ke Koupališti Flošna a na fotbalový stadion. „Loni se podařilo zmapovat okolí Brněnské a Benešovy třídy, letos by se mapa mohla rozšířit o vybrané trasy v Malšovicích směrem do městských lesů,“ řekl Marek Šimůnek, vedoucí sociálního odboru hradeckého magistrátu. Připomínky a náměty mohou lidé posílat na e-mail bariery.hk@mmhk.cz. [box type=“shadow“ align=“alignright“ width=“250″ ]Pardubice zřídily webovou mapu bezbariérovosti v roce 2004. Hradec Králové ji zprovoznil od 10 let později.[/box]

Na území východočeské metropole je nyní prozkoumáno 264 úseků v celkové délce 27,3 kilometrů a 148 budov, jako jsou úřady, zdravotnická zařízení, školy, obchody, restaurace a další občanská vybavenost. Celkem 165 přechodů pro chodce je v mapě popsaných jako upravené pro nevidomé, 114 jich hodnotili vozíčkáři.

Ve městě je necelých 400 zastávek hromadné dopravy, 55 jich je prověřeno z hlediska využitelnosti zrakově či tělesně postiženým člověkem. Stojí za pochvalnou zmínku, že všechny autobusy a trolejbusy už jsou nízkopodlažní – přizpůsobené pro vozíčkáře, rodiče s kočárky nebo hůře chodící osoby. A ještě jedna dobrá zpráva: fyzicky hendikepovaným Hradečanům a návštěvníkům slouží 13,5 kilometru v městských lesích nebo in-line trasy s asfaltovým povrchem o celkové délce 17 kilometrů.

Další zkoumání bezbariérovosti se v Hradci uskuteční na podzim.

(mp)