Cestování bez bariér má na železnici zelenou

1.4.2010

Cestování vlakem je pro vozíčkáře výrazně jednodušší než před několika lety. Jeden příklad za všechny: jak v lednu uvedly České dráhy, podle nového jízdního řádu jezdí v naší zemi o 45 procent bezbariérových spojů víc než loni. Jde především o nízkopodlažní soupravy Regionova a CityElefant.

Vozíčkář samozřejmě potřebuje nejen vyhovující vagón, ale i přístupná nádraží a zastávky, vhodně upravené toalety či kvalitní informační servis. O tom všem se dozvíte v následujícím rozhovoru, který nám poskytl tiskový mluvčí ČD Petr Šťáhlavský.

– V tiskové zprávě jste oznámili, že součástí nového jízdního řádu, který platí od půlky loňského prosince, je dalších 658 bezbariérových spojů. Jde hlavně o soupravy Regionova a CityElefant. Na tratích tak nyní jezdí celkem 2122 vlaků, jimiž mohou cestovat i vozíčkáři. V kterých regionech (oblastech) a na kterých tratích došlo k největšímu nárůstu bezbariérových spojů?

Služby pro vozíčkáře se snažíme rozšiřovat po celé republice. Další bezbariérové spoje tak jezdí ve všech krajích a jejich seznam by byl velmi dlouhý. Každý vozíčkář si může zjistit situaci ve svém regionu a na tratích ve svém okolí z jízdního řádu: uvedená čísla se totiž vztahují na spoje s označením vozíčkáře. Velmi obecně lze zmínit například bezbariérové vlaky z Děčína přes Českou Lípu do Liberce, více bezbariérových linek je zavedeno v okolí Mladé Boleslavi nebo na Českotřebovsku. Většinou jde o regionální spoje jak na hlavních, tak na vedlejších tratích.

– Jaká je situace u rychlíků jezdících do zahraničí? Do kterých velkých měst se může vozíčkář bez problémů vydat vlakem?

Nabídka v mezistátní dopravě je obdobná jako v minulých letech. Vozíčkáři se tu setkají hlavně se zahraničními vagóny, které jsou pro ně přizpůsobeny. V jízdním řádu najdou bezbariérové vlaky z Hamburku přes Berlín a Drážďany do Vídně, Bratislavy nebo Budapešti. Novinkou je prodloužení trasy rychlíku Vindobona až do jihorakouského Villachu. V nabídce je také zachováno tradiční spojení Praha – Košice vlakem EuroCity Košičan. Zlepšila se nabídka spojů z Prahy přes Plzeň do Mnichova nebo Norimberku.

– Mají vozíčkáři zájem o rychlovlaky Pendolino, do nichž se dostanou jen za použití zdvižné plošiny?

O cestování pendolinem mají velký zájem a jsou dnes jeho tradičními klienty, přestože tyto rychlovlaky většinou zastavují jen v Praze, Pardubicích, Olomouci a Ostravě.

– Vlaková souprava dostupná vozíčkářům je jedna věc a zastávky na trase věc druhá. Na mnoha zastávkách a v malých stanicích na regionálních tratích je pro vozíčkáře výstup či nástup do bezbariérového vagónu stále velmi obtížný či vyloženě nemožný. Kdo a jak problém s bariérovými nástupišti řeší?

Záležitosti související s rekonstrukcí nástupišť a podchodů a zaváděním výtahů či plošin je třeba řešit se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC). Jde o samostatný podnik, který vykonává vlastnická práva k železniční infrastruktuře, udržuje ji, rekonstruuje a dnes dokonce i sestavuje jízdní řády.

– Ve více než 80 stanicích je k dispozici pojízdná zdvižná plošina. Hodlají České dráhy zakoupit další kusy? A pokud ano, které stanice budou touto pomůckou vybaveny?

V současnosti jsou mobilními plošinami vybaveny všechny významné stanice, z nichž dlouhodobě evidujeme zvýšenou poptávku po přepravě. Plošiny České dráhy pořídily zejména v období, kdy byly nejen dopravcem, ale současně zajišťovaly i provozování dráhy, byly tedy odpovědny i za přístupnost infrastruktury. V současnosti se jako dopravce zaměřujeme především na vhodné vybavení souprav a vozů, které umožní přepravu osob se sníženou schopností pohybu a orientace z většího počtu stanic – adekvátně zastavení vlaku. Je však zřejmé, že bez spoluúčasti SŽDC při zajištění odpovídajícího stavu a výšky nástupišť se žádný železniční dopravce v Česku neobejde.

– Co nového nabízí cestujícím rubrika „S ČD bez překážek“, kterou lze najít na vašich stránkách v oddílu „Vlakem po ČR“? A je tam zveřejněn přehled stanic vybavených mobilní zdvihací plošinou?

České dráhy spustily loni v prosinci nový web na tradiční adrese www.cd.cz, kde jsou samozřejmě zachovány dosavadní informace. Novinkou je takzvané smart menu, které umožňuje rychlé vyhledání spojení, zakoupení jízdenky nebo zjištění informací o vlaku a službách na nádraží.

Ve službách na nádraží je uveden veškerý servis poskytovaný cestujícím včetně otevíracích dob a kontaktů a jsou zde také zveřejněny informace o přístupnosti stanice včetně případného vybavení zdvihací plošinou. Vyhledat se tedy dají služby pro konkrétní stanici nebo stanice poskytující určitou službu (např. použití zdvihací plošiny).

Připravujeme i další funkci: vyhledání nejbližší stanice zajišťující určitou službu, například nejbližší stanice s bezbariérovou přístupností. Průběžně také aktualizujeme telefonní kontakty.

Další novinkou na našich webových stránkách je nový vyhledávač spojení, ve kterém je možné rozšířené zadání. To umožňuje hledat pouze spoje přizpůsobené pro přepravu vozíčkářů. Stačí na kterékoliv naší stránce kliknout na ikonu „Vyhledání spojení“, potom na odkaz „Rozšířené vyhledávání“ a zde v záložce „Spojení“ zaškrtnout „Spojení pro cestující na vozíku“.

– Jak se vám daří realizovat dlouhodobou strategii „Živá nádraží“, zaměřenou na modernizaci a bezbariérové úpravy asi 60 významných vlakových stanic?

Kvůli hospodářské krizi se projekt nerozvíjí tak dobře, jak jsme v době jeho startu, tedy v době ekonomické stability, očekávali. S rekonstrukcí stanic ale pokračujeme a hledáme nejen partnery z podnikatelské sféry, ale nově i partnery například v obcích a městech. Železniční stanice se často stávají společnými dopravními terminály s autobusy; v případě takových rekonstrukcí se snažíme postupně odstraňovat bariéry: jde například o Telč.

– Jak pokračuje rozsáhlá modernizace pražského Hlavního nádraží? Už se tam vozíčkář dostane na kterékoli nástupiště bez problémů (tedy bezbariérovým osobním výtahem či výjezdem), nebo stále musí v doprovodu zaměstnance ČD strastiplně putovat skladovými prostorami až k nákladnímu výtahu?

Jde spíše o otázku na mluvčího společnosti Grandi Stazioni, která tuto rekonstrukci provádí. V hale už jsou eskalátory a šikmé pohyblivé chodníky, které osobám s omezením pohybu usnadňují přemísťování na nádraží. V rámci rekonstrukce mají v hale vyrůst i bezbariérové osobní výtahy.

Přístup na nástupiště zajišťuje SŽDC. Ale mohu konstatovat, že na všechna nástupiště už jsou zřízeny výtahy nebo rampy. Jsem přesvědčen, že pro vozíčkáře je nyní pražské Hlavní nádraží mnohem přístupnější než třeba před pěti lety, a to ještě nejsou všechny práce dokončeny.

– Ve čtvrtek 28. ledna jste v 11 středočeských stanicích zprovoznili bezbariérové toalety fungující na euroklíč. Uplynuly téměř dva roky od chvíle, kdy se vůbec prvý eurozámek na železnici objevil u toalety ve Strančicích u Prahy a kdy generální ředitel ČD oznámil brzkou instalaci eurozámků v dalších stanicích ve středních Čechách. Co hodláte podniknout, aby při zavádění této pomůcky už nedocházelo ke zpoždění? A kdy budou eurozámkem osazeny toalety ve stanicích v ostatních krajích?

Výtka Českým drahám není oprávněná. Je třeba se ptát jinde, proč došlo ke zdržení. Jde o externí projekt financovaný z evropských prostředků, v němž jsou České dráhy pouze jedním z příjemců eurozámků. Stejně jako ostatní partneři jsme i my dlouho čekali, až bude celý projekt koordinátorem (je jím Národní rada osob se zdravotním postižením – pozn. red.) odstartován a zámky se začnou montovat.

Nakonec jsme se rozhodli, že krok dopředu uděláme sami. Z vlastního rozpočtu jsme uvolnili peníze na rychlou montáž eurozámků, aby mohly sloužit vozíčkářům. A až se celý projekt v České republice konečně rozběhne, snad budou profinancovány i naše eurozámky. Podstatné však je, že takto vybavené toalety už jsou v provozu a že nečekáme jako ostatní na finance z evropských fondů.

– Zůstalo na železnici zachováno zvýhodněné jízdné pro držitele průkazu ZTP či ZTP/P? Na jaké typy spojů ho můžou lidé s postižením využít?

Zvláštní jízdné zůstává stejné, bez jakýchkoliv změn. Lidé s těžkým zdravotním postiženém tak mohou cestovat za velmi výhodnou cenu ve 2. třídě všech vlaků. Držitel průkaz ZTP/P má navíc nárok na bezplatnou přepravu svého průvodce a jednoho ortopedického vozíku (nebo dětského kočárku, je-li držitelem průkazu dítě).

– Když chce vozíčkář jet vlakem a má s sebou vycvičeného asistenčního psa, jaké jízdné za něj zaplatí?

České dráhy se již dříve, v době diskuse, zda lze vztáhnout na asistenčního psa stejné přepravní podmínky jako na psa provázejícího nevidomou osobu, rozhodly pro rovnoprávný přístup. Držitel průkazu ZTP/P tak má nárok na bezplatnou přepravu jednoho průvodce: psa, nebo osoby. Pokud tedy cestuje vozíčkář pouze s asistenčním psem, může ho přepravit zadarmo. Pokud cestuje s průvodcem a ještě s asistenčním psem, musí se rozhodnout, kdo z nich bude přepraven jako průvodce bezplatně.

Jízdné za přepravu psa činí 15 Kč za jeden spoj nebo 30 Kč za jeden den. Jde o částku stanovenou bez ohledu na ujetou vzdálenost, v druhém případě navíc i bez ohledu na počet přestupů a využitých spojů.

– V médiích se objevila informace, že na některých nádražích chcete provozovat taxislužbu či autobusovou přepravu pro cestující, kteří vystoupí z vlaku a potřebují se dostat do menší obce. O které stanice půjde a budou vozidla přizpůsobena přepravě vozíčkářů?

České dráhy uvažují o takzvané taxislužbě v Praze, Brně a Ostravě. Bude mít podobu klasické taxislužby: jak podmínky přepravy vozíčkářů, tak vozidla tudíž budou odpovídat běžnému standardu.

– Podle současné legislativy jsou České dráhy povinny přepravit vozíčkáře z jakékoli železniční stanice či zastávky. Jak si má vozíčkář počínat, když chce cestovat třeba z Chrudimi spojem, který je běžně bariérový?

Konkrétní podmínky přeprav vozíčkářů jsou k dispozici na našich webových stránkách. www.cd.cz, kde lze najít i formulář pro objednání cesty. Podrobný návod dávají Smluvní přepravní podmínky. Cituji z nich: „Objednávku zařazení vozu se zvedací plošinou, příp. vozu vhodného pro přepravu cestujících na vozíku do vlaku ČD, ve kterém tento vůz není pravidelně řazen, nebo požadavek na jeho výměnu za vůz se zvedací plošinou lze uplatnit osobně u pokladní přepážky ČD, v kontaktním centru ČD, telefon 840 112 113, nebo prostřednictvím objednávky na stránkách www.cd.cz, a to nejpozději 4 dny před uskutečněním přepravy. V objednávce je nutno uvést: jméno, příjmení a adresu cestujícího, číslo jeho průkazu ZTP/P (ZTP), datum odjezdu a číslo vlaku (eventuálně náhradní termín), způsob vyrozumění o vyřízení objednávky (telefon či jiné spojení), případně telefonní spojení po dobu vlastní přepravy.

Přijetím objednávky se ČD zavazují k jejímu posouzení, přijetí objednávky nezakládá právo cestujícího na přepravu ve zvoleném vlaku. Umožnění nebo odmítnutí přepravy sdělí ČD žadateli do 5 dnů po přijetí objednávky nebo nejpozději 2 dny před plánovanou přepravou.

Pokud bude přeprava umožněna, nahlásí se cestující na vozíku alespoň 30 minut před pravidelným odjezdem vlaku v nástupní stanici, a to na pracovišti nebo u zaměstnance ČD, které mu byly oznámeny s rozhodnutím o povolení přepravy.

ČD mohou přepravu cestujícího na vozíku odmítnout, pouze pokud:

– nelze tuto službu ve zvoleném vlaku nebo spoji realizovat a není technologicky možné do takového vlaku nebo spoje zařadit vůz umožňující přepravu cestujících na vozíku;

– je v požadovaném spoji již vyčerpána kapacita míst pro přepravu cestujících na vozíku a kapacitu nelze dodatečně zvýšit;

– nelze cestujícího na vozíku bezpečně dopravit na nástupiště k vlaku v závislosti na technické vybavenosti a přístupnosti stanice (pozn. nástupiště a přístupové cesty k nim jsou ve správě státní organizace SŽDC).

ČD jsou povinny na požádání písemně informovat cestujícího na vozíku o důvodech odmítnutí přepravy do 5 pracovních dnů od odmítnutí přepravy.“

Bezbariérových spojů je přes dva tisíce

Dle nového jízdního řádu je pro vozíčkáře vhodně přizpůsobeno 2122 vlaků (z toho 269 v dálkové dopravě), což je o 45 procent více než loni. Jde přibližně o 28 procent ze všech spojů vypravovaných Českými drahami.

Další středočeská nádraží s toaletami na euroklíč

Celkem 11 středočeských vlakových stanic má od konce ledna bezbariérovou toaletu vybavenou eurozámkem. Konkrétně jde o nádraží v Benešově, Poděbradech, Senohrabech, Kolíně, Příbrami, Dobřichovicích, Lysé nad Labem, Vlašimi, Kladně, Zruči nad Sázavou a Čerčanech. Prvý eurozámek byl na železnici instalován předloni u toalety ve Strančicích, následovaly Mariánské Lázně a Rumburk. České dráhy budou tuto pomůcku zavádět i v dalších krajích.

Chcete jet vlakem, a nemáte potřebné informace?

Na dotazy týkající se cestování vlakem v Česku i v zahraničí odpoví kontaktní centrum Českých drah, telefon: 840 112 113, e-mail: info@cd.cz. Vhodný spoj pro vozíčkáře lze snadno najít prostřednictvím vyhledávače na stránkách www.cd.cz.

(mp)

Share

Komentáře

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinná pole jsou označena *

*

CAPTCHA


*