Kategorie: Zdraví a životní styl

Poruchy erekce: proč vznikají a jaké jsou možnosti léčby

Kategorie: Zdraví a životní styl

Sexuologickou osvětu považujeme za velmi důležitou součást sexuologické péče v akutní i chronické fázi míšního postižení. Informace o možném vzniku sexuálních poruch poskytujeme pacientovi ještě při hospitalizaci na spinální jednotce. K dispozici máme dvoudílné DVD „Rodina – skutečnost, nebo sen“, které je zaměřeno i na možnosti řešení poruch sexuálních funkcí po poranění míchy. Celý článek »

O dekubitech

Kategorie: Zdraví a životní styl

Díl šestý – léčba dekubitů, část první V únoru loňského roku 2008 jsme začínali seriál o dekubitech. Pohovořili jsme obecně o tom, co to dekubitus je, o vnitřních a vnějších příčinách jeho vzniku. S rozborem příčin vzniku souvisí samozřejmě i cesta prevence, tedy jak vyloučit jednotlivá rizika a tím předcházet vzniku dekubitu. Říkali jsme si, jak, když již dekubitus vznikne, ... Celý článek »

Při problémech v intimním životě vám pomůže sexuolog

Kategorie: Zdraví a životní styl

Problémy v sexualitě jsou běžnou součástí adaptačního procesu na následky úrazu spojeného s poraněním míchy. Postižení i jejich partneři se často potýkají s otázkou, kde se jim dostane odpovídající odborné péče. Je-li postižený muž, pomůže mu lékař specialista v oboru urologie. Vzhledem k tomu, že urologické problémy patří k závažným a zároveň nejčastějším problémům, měli by vozíčkář i vozíčkářka mít ... Celý článek »