Kategorie: Legislativa

Námitkové řízení

Kategorie: Legislativa

Od 1. 1. 2010 se změní způsob vyjádření nesouhlasu s rozhodnutím v souvislosti s novelou zákona č. 479/2008 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, § 88 v případě, že Vám nebude přiznán požadovaný  invalidní důchod, popřípadě že dojde ke snížení či odebrání stávajícího ID. Nově nejdříve probíhá tzv. námitkové řízení. Pokud s rozhodnutím ČSSZ nebudete souhlasit, máte možnost podat ... Celý článek »

MPSV vyslyšelo ombudsmana, změní posuzování příspěvků na péči

Kategorie: Legislativa

Brno – Posudková komise ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) bude v odvolacích řízeních posuzovat žádosti o příspěvek na péči podle aktuálního zdravotního stavu žadatele, a ne podle stavu, v jakém byl v době podání žádosti. Řízení totiž mnohdy trvá déle, než stanovuje zákon, často i více než rok. Během té doby se zdravotní stav žadatele často zhorší, dostane ale ... Celý článek »

Novela zákona o důchodovém pojištění neovlivnila příjmy invalidů bez nároku na důchod

Kategorie: Legislativa

Tisková zpráva MPSV Praha, 9. 3. 2010 V poslední době některá média přinesla nesprávné informace o tom, že lidé v souvislosti s novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi přicházejí o invalidní důchody. To ale není pravda. Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, důchody nijak neupravuje a ani upravovat nemůže a nikomu tedy invalidní důchod neodebírá. O ... Celý článek »

Úsporná opatření od 1. ledna 2010 týkající se osob se zdravotním postižením

Kategorie: Legislativa

Zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010, přinesl několik změn, které se týkají i osob se zdravotním postižením. Z tiskové zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí uveřejněné na stránkách www.mpsv.cz vybíráme následující informace: Celý článek »

Invalidní důchody – změny od 1. 1. 2010

Kategorie: Legislativa

S novým rokem přijde i výrazná změna pojetí invalidních důchodů. Současný dvoustupňový systém invalidních důchodů (částečný a plný invalidní důchod) bude od 1. 1. 2010 nahrazen systémem třístupňovým (invalidita I.–III. stupně). Všechny současné invalidní důchody budou převedeny na nový systém! Nově je stanovena podmínka pro osoby, u nichž invalidita nastala po 38. roku. Zde je potřebná doba pojištění 10 roků ... Celý článek »

Příspěvek na péči a výdělečná činnost dle zákona o sociálních službách

Kategorie: Legislativa

Často se setkáváme s obavami osob, které pobírají příspěvek na péči a domnívají se, že z důvodu výdělečné činnosti jim příspěvek může být odebrán. Abychom podpořili informaci, že výdělečná činnost nemůže být důvodem odebrání příspěvku na péči, požádali jsme o oficiální vyjádření JUDr. Jarmilu Královou z odboru sociálních služeb MPSV: Celý článek »

Návrh novely zákona o sociálních službách

Kategorie: Legislativa

Přinášíme vám podrobnější přehled chystaných změn zákona o sociálních službách. Poslanecká sněmovna ČR schválila dne 13. 5. 2009 novelu, kterou se mění zákon č. 108/2006 Sb., o so­ciálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento návrh byl dne 18. 6. 2009 beze změn schválen i Se­nátem, zákon podepsal 30. června prezident. Ve Sbírce zákonů vyšel 1. července, ... Celý článek »

Důchody pečujících osob

Kategorie: Legislativa

Novela zákona o důchodovém pojištění č. 306/2008 Sb. přinese několik důležitých změn týkajících se započítávání doby pojištění, nároku na starobní důchod, pojetí invalidních důchodů a pojmu nezaopatřené dítě, což má vliv na některé příspěvky. Většina z nich nabude účinnosti až v roce 2010, proto bych vás nyní ráda informovala o změně v důchodech pečujících osob, která nabude účinnosti již od ... Celý článek »