Kategorie: Co nového v legislativě

Příspěvek na auto? Nové podmínky – čtěte!

Kategorie: Co nového v legislativě

Senát ČR na svém jednání 14. 8. 2019 schválil novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Novela rozšiřuje okruh zdravotních indikací, na které je možné získat příspěvek na zvláštní pomůcku a mění podmínky pro stanovení výše příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaného na pořízení motorového vozidla. Novelu zákona nyní musí ještě podepsat prezident ČR, poté může ... Celý článek »

Jedete na dovolenou? Nejčastější dotazy o parkovací kartě

Kategorie: Co nového v legislativě

Můžu s parkovací kartou cestovat i do zahraničí a parkovat s ní? Výhody bezplatného užívání dálnice se vztahují k průkazu ZTP nebo ZTP/P (s výjimkou sluchového postižení), nikoliv k parkovacímu průkazu. Výhoda je nastavená českou legislativou pro občany na území České republiky, neplatí při cestování do zahraničí. Pro cestování do zahraničí je třeba si pořídit dálniční známku. Platí to i obráceně, např. turisté z Rakouska ... Celý článek »

Příspěvek na auto v otázkách a odpovědích

Kategorie: Co nového v legislativě

Odkdy je možné podat novou žádost v případě, že předchozí auto z příspěvku už dosluhuje? Co říká zákon: Příspěvek na zvláštní pomůcku, který je poskytován na pořízení motorového vozidla, se opětovně poskytne nejdříve po uplynutí 84 kalendářních měsíců po sobě jdoucích, počínaje od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci předchozí rozhodnutí o tomto příspěvku. Opětovně je tedy ... Celý článek »

Vše o příspěvku na péči

Kategorie: Co nového v legislativě

Přinášíme stručný a jasný soupis změn, které se od letoška týkají příspěvku na péči. 8. února 2019 podepsal prezident novelu zákona o sociálních službách, po 13 letech tak došlo k navýšení příspěvku pro nejzávažněji postižené lidi žijící mimo ústavní péči. Velký podíl na tom má kampaň Hlasujeme pro v režii organizace Asistence i práce dalších neziskovek a výborů. Děkujeme jim ... Celý článek »

Poradenské okénko: důchody, příspěvek na auto i důchodové pojištění pečujících

Kategorie: Co nového v legislativě

Souhlas soudu s nákupem, registrací a prodejem vozidla v souvislosti s příspěvkem na zvláštní pomůcku Klienti Poradny pro život s postižením se na nás často obracejí s dotazy ohledně souhlasu soudu s nákupem, registrací i prodejem vozidla pořízeného z příspěvku na zvláštní pomůcku, pokud tento příspěvek dostane dítě, nebo dospělá osoba s omezenou svéprávností. V zákoně č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, je v § ... Celý článek »

Nápadník, jak ho znáte i neznáte

Kategorie: Co nového v legislativě

Nový Nápadník je na světě. Tento sborník informací pro život s hendikepem už si za mnoho let existence získal své místo v knihovničkách lidí s postižením, úředníků, institucí. I letos ho Liga vozíčkářů vydala, avšak v trochu jiné podobě než dříve. O Nápadníku, který si už můžete objednat, mluví jeho autorka Katka Bulantová z Poradny pro život s postižením.  Nápadník ... Celý článek »

Nová pomoc po hospitalizaci: dlouhodobé ošetřovné

Kategorie: Co nového v legislativě

Dlouhodobé ošetřovné je novou dávkou nemocenského pojištění dle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění; tato nová dávka se zavádí od 1. 6. 2018.   Podmínky nároku na dlouhodobé ošetřovné Nárok na dlouhodobé ošetřovné vzniká v případě, že zaměstnanec nemůže vykonávat svoje zaměstnání (popř. OSVČ nemůže vykonávat samostatnou výdělečnou činnost) z důvodu péče o osobu, která po ukončení hospitalizace potřebuje dlouhodobou péči jiné ... Celý článek »

Poradna pro život s postižením: Jak se poprat s dluhy

Kategorie: Co nového v legislativě

Klient má dluhy, které nestačí splácet. Předžalobní výzvy se ve schránce hromadí. Obává se exekucí. Má možnost zastavit spirálu narůstajících dluhů? Ano. Insolvenční zákon dává možnost dlužníkům, pokud zavčas podchytí svoji situaci, aby dostali šanci pro druhý start. Vyžaduje to však z jejich strany určitou aktivitu. Přečtěte si, jak na to.      Insolvenční zákon rozeznává dvě základní formy úpadku. Platební ... Celý článek »

Novinky v legislativě 2018

Kategorie: Co nového v legislativě

Začátek kalendářního roku obvykle přináší řadu změn v legislativě, včetně té, která se více či méně týká osob se zdravotním postižením. Přehled těch nejdůležitějších přinášíme v tomto článku. Většina textu se týká změn a novinek, naleznete zde však i informace, které již platí delší dobu, ale úzce souvisí s uváděnými novinkami. Příspěvek na zvláštní pomůcku Příjmy žadatele o příspěvek a osob ve ... Celý článek »